Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

7/3/2014Με τη στροφή του βλέμματος στις παραγωγικές δομές και σχέσεις εξελίσσεται η Πράξη : «Πρόσβαση Στον Τουρισμό- Ώθηση Στην Εργασία : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ανέργους/ες με Αναπηρία Στον Τουριστικό Κλάδο Της Περιφέρειας Αττικής», η οποία απευθύνεται σε 100 ωφελούμενους/ες με αναπηρία (άνω του 50%) και φιλοδοξεί μέσα από ένα πλέγμα δράσεων-συμβουλευτικής, κατάρτισης, δικτύωσης με τον επιχειρησιακό κόσμο, ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας να οδηγήσει στην απασχόλησή τους στον κλάδο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Οι ενέργειες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ» της εν λόγω Πράξης κατά το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους κινήθηκαν σε τρεις άξονες:

1)στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών που φέρουν οι ωφελούμενοι/ες της Πράξης

2)στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας πρωτίστως της κοινωνικής

3)στην περαιτέρω διαπραγμάτευση της πρόσβασης των ωφελούμενων στο επαγγελματικό πεδίο του τουρισμού και στην προσπάθεια δικτύωσής τους με τους εκπροσώπους του εν λόγω οικονομικού κλάδου.


Στα πλαίσια των ανωτέρω προσανατολισμών υλοποιήθηκε εντός του Φεβρουαρίου ένα ακόμη forum-συνάντηση εργασίας μεταξύ των ωφελούμενων της Πράξης και εκπροσώπων από τον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής, στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ. Επίσης, διοργανώθηκε από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ Ημερίδα με θέμα: «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Άτομα με Αναπηρία: Σύγχρονος Μοχλός Ανάπτυξης ενός Προσβάσιμου σε όλους Τουριστικού Προϊόντος», στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που παρουσιάζει ο τουρισμός των πολιτών με αναπηρία και κάνοντας παράλληλα εμφανή τα κενά που υπάρχουν σε έναν ορισμένο βαθμό στην αξιοποίηση της εν λόγω πτυχής της τουριστικής αγοράς. Σε παράλληλη τροχιά, κατά την ίδια περίοδο, οι ωφελούμενοι/ες συμμετείχαν σε επιδεικτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικά γραφεία και χώρους όπου τελείται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή προσδοκάται πως θα συνεισφέρει περαιτέρω και η λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για την απευθείας δικτύωση των ωφελουμένων της Πράξης με τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς του τουριστικού κλάδου της Περιφέρειας Αττικής. Ακόμη, την ίδια περίοδο υλοποιήθηκε workshop για την εξοικείωση 20 ωφελούμενων της Πράξης με τις δέουσες πρακτικές προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο. Τέλος το πρώτο δίμηνο του έτους «σφραγίστηκε» με τη διεξαγωγή θεματικού εργαστηρίου, απευθυνόμενου πρωτίστως σε ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και φορείς του τουρισμού.     


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στo σχετικό Δελτίο Τύπου που ακολουθεί.


Δελτίο Τύπου 
 
 
 
 
 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ