Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

30/4/2014ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία χορήγησης δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2014 έχει ήδη ξεκινήσει από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις αναζητήσετε στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας ΑμεΑ (Τμήμα Α΄), με αριθμό πρωτ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ 11762/420/10-4-2014 και Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ


Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείτε να δείτε την εν λόγω εγκύκλιο :

http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ

Σας επισημαίνουμε ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και των κουπονιών ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Απριλίου 2014 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2014. Ενώ ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2013 ορίζεται η 31η Μαΐου 2014.  

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ