Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 3ο FORUM ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : "ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ"

16/5/2014Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» προσκαλεί τους/τις 100 ωφελούμενους/ες της Πράξης και του/τις ενδιαφερόμενους/ες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα για τη συμμετοχή τους στο 3ο Forum Εργασίας που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση Στον Τουρισμό- Ώθηση Στην Εργασία : Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ανέργους/ες με Αναπηρία Στον Τουριστικό Κλάδο Της Περιφέρειας Αττικής», η οποία απευθύνεται σε 100 άνεργους/ες πολίτες με αναπηρία (άνω του 50%) και ενεργεί προς την προετοιμασία και την υποστήριξή τους (μέσω υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης, δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο)με τη βλέψη της ένταξή τους στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στις δομές απασχόλησης του τουριστικού κλάδου.


Το 3ο Forum Εργασίας διοργανώνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ) στο πλαίσιο της Δράσης 2 : «Δικτύωση Ωφελούμενων με Επιχειρήσεις- Fora Εργασίας» της εν θέματι Πράξης και θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 21η Μαΐου 2014 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Αίθουσα «ΝΙΚΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ», στις 10:00 π.μ.  


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στo σχετικό Δελτίο Τύπου που ακολουθεί. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπρόσωποι από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και να το αποστείλουν μέσω fax είτε στην ΕΣΑμεΑ : 210- 5238967 είτε στην Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ: 210-8847223, το αργότερο έως την Τρίτη, 20/5/2014, ώρα 13:00.

Δελτίο Τύπου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ