Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2014

20/5/2014ΠΡΟΣ: -Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ
            -Μέλη Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: -ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2014»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, έχοντας πάντα «καθαρή» σχέση με τους φορείς-μέλη της και προκειμένου να αποφύγει τη δημιουργία εντυπώσεων ή ενός τεχνητού κλίματος επίρριψης δήθεν ευθυνών στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικά με την υλοποίηση του Κ.Π. ΑμεΑ 2014, σας ενημερώνει αναλυτικά για τις ενέργειές της, που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2013, για τα εξής:

α.Υπεγράφη από το Υπουργείο Οικονομικών η Υπουργική Απόφαση για τον Προϋπολογισμό υλοποίησης του Κ.Π. ΑμεΑ 2014,

β.Υπεγράφη η κοινή Υπουργική Απόφαση Ανάθεσης Οργάνωσης και λειτουργίας του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος στους Δήμους της χώρας,

γ.
Μέχρι και σήμερα δεν έχουν υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των κονδυλίων λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης ανά Δήμο, η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την κατανομή του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί από κάθε Δήμο στις κατασκηνώσεις και η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας-ΕΣΑμεΑ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που αφορά στην υλοποίηση του Κ.Π. ΑμεΑ του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος.

δ.
Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα από το Υπουργείο Εργασίας βασικά στοιχεία που αφορούν στο θέμα της απασχόλησης του Προσωπικού Συνοδείας, των Βοηθών, Συντονιστών και λοιπών ειδικοτήτων των κατασκηνώσεων.

Όπως γίνεται αντικειμενικά αντιληπτό από κάθε μέσο νου, η μέχρι στιγμής τραγική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία (η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 31 Μαρτίου, όπως επισημαίνει ως χρονικό όριο η ΠΟΣΓΚΑμεΑ κάθε χρόνο), μόνο την Ομοσπονδία δε βαρύνει.

Μέχρι σήμερα, στον αγώνα της για την υλοποίηση του Κ.Π. ΑμεΑ 2014, έχει λειτουργήσει με γνώμονα το συμφέρον των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο DOWN, Εγκεφαλική Παράλυση, των ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, των γονέων και των κηδεμόνων όλων των ατόμων αυτών, όλων των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε Ιδρύματα και δομές Κλειστής Περίθαλψης και κάθε μας προσπάθεια γίνεται με ξεκάθαρο και απόλυτα διαφανή τρόπο, ώστε αφενός να διαφυλάξουμε και να προασπίσουμε το δικαίωμα των ΑμεΑ και των οικογενειών τους στο αγαθό της αναψυχής, αφετέρου κάθε μας ενέργεια να γίνεται με απόλυτη σοβαρότητα, με αίσθημα ευθύνης έναντι του θεσμικού ρόλου της Ομοσπονδίας μας, των ατόμων και των οικογενειών που εκπροσωπούνται σε αυτή, αλλά και της πολύ δύσκολης περιόδου που διέρχεται η χώρα.

Στα πλαίσια αυτά, οι αιρετοί εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, εργαστήκαμε, εργαζόμαστε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε άοκνα, συντονισμένα, υπεύθυνα και με απόλυτη σοβαρότητα και συνέπεια.

Η σχέση μεταξύ Ομοσπονδίας, εκπροσωπούμενων σε αυτή, κοινωνίας και Πολιτείας, είναι απόφαση και θέση μας ότι πρέπει να είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ.

Μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσουμε έστω και το παραμικρό περιθώριο, ώστε το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ, η τεράστια αυτή κατάκτηση για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, να υλοποιηθεί και φέτος με συνθήκες απόλυτου σεβασμού και ασφάλειας για τους συμμετέχοντες σε αυτό και παράλληλα με συνθήκες απόλυτου σεβασμού και διασφάλισης του κύρους, του ρόλου και της ιστορίας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αλλά και σεβασμό της αγωνίας κάθε υποψηφίου και κάθε οικογένειας υποψηφίου κατασκηνωτή.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 19/5/2014, θα βρείτε αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
www.posgamea.gr τα εξής έντυπα: Πληροφοριακό Δελτίο Κατασκηνωτή (για φορείς και για μεμονωμένους), Ιδιωτικό Συμφωνητικό και το Π.Δ. 312/2011, που καθορίζει την αναλογία ΑμεΑ-συνοδών.

Οι αιτήσεις του Προσωπικού Συνοδείας, των Βοηθών, Συντονιστών, Ιατρών, Νοσηλευτών για το Κ.Π. ΑμεΑ 2014, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, αμέσως μόλις λάβουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις από το Υπουργείο, που αφορούν στο θέμα της απασχόλησης των παραπάνω ειδικοτήτων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φορείς και μεμονωμένοι υποψήφιοι κατασκηνωτές, να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση την ιστοσελίδα μας, όπου θα βγει σχετική ανακοίνωση
.

Τα παραπάνω έντυπα μπορούν να τα εκτυπώσουν οι ενδιαφερόμενοι (φορείς ή μεμονωμένοι), να τα συμπληρώσουν και να τα αποστείλουν στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ με συστημένη επιστολή ή courier και με την ένδειξη στο φάκελο Κ.Π. ΑμεΑ 2014 έως και 16/6/2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου), ώστε να θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή τους.

Tέλος, υπογραμμίζεται ότι: η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θα εκπληρώσει την ηθική της υποχρέωση έστω και αν στο Κ.Π. ΑμεΑ 2014 συμμετάσχει μόνο ένας κατασκηνωτής την τελευταία ήμερα του Αυγούστου, αρκεί η Ελληνική Πολιτεία (Υπουργεία, Δήμοι) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, να αναλάβει τις ευθύνες της, να ολοκληρώσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες με την ένδειξη του κατεπείγοντος και να υλοποιήσει το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, το οποίο μέχρι σήμερα, είναι σε εκκρεμότητα.

Εμείς, έχουμε στείλει το μήνυμά μας προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει η υλοποίηση προγραμμάτων, όπως το Κ.Π. ΑμεΑ, σε χέρια ιδιωτών που επιθυμούν διακαώς την ανάπτυξη δραστηριότητας σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που αφορά στα παιδιά μας!

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ