Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΠΥ)

17/9/2014Προς: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ


Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), το οποίο απέστειλε και στην Ομοσπονδία μας, προκειμένου  να υποβληθούν τυχόν παρατηρήσεις και  σχόλια.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε έως την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014, να μας αποστείλετε σχόλια-παρατηρήσεις-προτάσεις επί του προσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση, ώστε να γίνει μια συνολική εμπεριστατωμένη παρέμβαση από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Εδώ μπορείτε να δείτε το προσχέδιο: http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=e3b542a8-0c36-41ca-bf70-5215553cf91a

 

 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ