Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2014

13/11/2014ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ Κ.Π. 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σας ανακοινώνει ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για την κατάθεση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Κ.Π. 2014 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποπληρωμής των συνοδών που εργάστηκαν σε αυτό.

Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα, αλλά και τους συνοδούς του Προγράμματος να έχουν διαθέσιμα για να προσκομίσουν άμεσα τα στοιχεία τους για την πληρωμή τους και για το εργόσημο, που πιθανόν θα ζητηθούν από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                                           
                                         ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ