Ανακοινώσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN

20/3/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down»

 

H 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down, ημέρα που είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα άτομα με σύνδρομο Down.

Το σύνδρομο Down (το πιο κοινό γενετικό σύνδρομο με συχνότητα εμφάνισης 1:600 γεννήσεις), αποτελεί μία γενετική κατάσταση και όχι ασθένεια, άρα τα άτομα δεν πάσχουν από το σύνδρομο Down.

Τα άτομα με σύνδρομο Down, πέρα από κάποια κοινά εμφανισιακά γνωρίσματα, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό μία σειρά αναπτυξιακών δυσκολιών οι οποίες αφορούν  την κινητική και τη γνωστική τους ανάπτυξη. Είναι ευρεία η κλίμακα διαφοροποίησης των ατόμων με σύνδρομο Down όσον αφορά τις ικανότητες, τις δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, καθώς και τα επιτεύγματά τους.

Σίγουρα το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και η άρση της, μέχρι και σήμερα, προκατάληψης ότι τα άτομα με σύνδρομο Down είναι άτομα με βαριά καθυστέρηση και αποτελούν «φορτίο» για την κοινότητα και την οικογένειά τους.

Για τα άτομα με σύνδρομο Down, αυτό το βήμα για να μην μείνει μετέωρο και να είναι ουσιαστικό θα πρέπει κάθε ημέρα να ακολουθείται και να εδραιώνεται από μέτρα και πολιτικές για:

την υγεία (με την παροχή ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που πρέπει να έχει κάθε πολίτης με ή χωρίς αναπηρία, με δομές υγείας και πρόνοιας επαρκώς χρηματοδοτούμενες και στελεχωμένες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το αγαθό της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας),

την εκπαίδευση (με το σύστημα της ειδικής εκπαίδευσης που θα πρέπει να ξεκινά από δομές πρώιμης παρέμβασης μέχρι και επαγγελματικής κατάρτισης και να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και επάρκεια εκπαιδευτικών δομών, εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού προσωπικού),

την εργασία, που αποτελεί το «κλειδί» για την κοινωνική ένταξη (με την προώθηση, την ίδρυση και την στήριξη παραγωγικών εργαστηρίων προστατευόμενης εργασίας, με την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και την παροχή κινήτρων σε εργοδότες, ώστε να απασχολούν άτομα με σύνδρομο Down στις επιχειρήσεις τους σε θέσεις και αντικείμενα εργασιών που μπορούν, βέβαια, να προσαρμοστούν),

την καθημερινότητα (με τη δημιουργία και υποστήριξη δομών ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με σύνδρομο Down σε όλη την Ελλάδα, με την ενθάρρυνση δημιουργίας συλλόγων-σωματείων ατόμων με σύνδρομο Down με υποστηριζόμενη εκπροσώπηση) και

τις οικογένειες των ατόμων με σύνδρομο Down (με δομές και υπηρεσίες ενημέρωσης, καθοδήγησης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των γονέων που αποκτούν παιδί με σύνδρομο Down).

Στόχος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, του δευτεροβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού οργάνου που πανελλαδικά εκπροσωπεί τα άτομα με σύνδρομο Down (όπως και τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση και πολλαπλές αναπηρίες), μέσω των συλλόγων – μελών της που έχουν δημιουργηθεί από γονείς και νόμιμους εκπροσώπους των ατόμων αυτών, είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών στη ζωή, για όλα τα άτομα με σύνδρομο Down, με νοητική αναπηρία, με αυτισμό, με εγκεφαλική παράλυση και με πολλαπλές αναπηρίες.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                     

                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


20/11/2018 1:52:53 μμ