Ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΔΗΦ ΑμεΑ)- ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΪΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ...... ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ"

6/5/2015
ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: -Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ν. Βούτση
            -Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θ. Φωτίου
            -Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Δ. Στρατούλη
            -Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, κα Μ. Κουτσουρή
            -Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Β. Κεγκέρογλου
            -ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Απόσυρση τροπολογίας και νομοτεχνική βελτίωση, σύμφωνα για φορείς (ΚΔΗΦ ΑμεΑ)-ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν από γονεϊκούς συλλόγους και υλοποιούν τις πράξεις «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναφορικά με την ακαριαία αντίδρασή μας στην τροπολογία με αύξοντα αριθμό 109/50/30-4-2015 για το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, σας ενημερώνουμε ότι στις 5/5/2015, ψηφίστηκε νομοτεχνική βελτίωση, σύμφωνα με την οποία και οι φορείς (ΚΔΗΦ ΑμεΑ)-ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν από γονεϊκούς συλλόγους και υλοποιούν τις πράξεις «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων», παρατείνεται η ένταξη των πράξεων μέχρι τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των ΠΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης/12/2015, ενώ η χρηματοδότησή τους για το εν λόγω διάστημα θα προβλεφθεί μέσω προγραμματικής συμφωνίας των συναρμόδιων Υπουργείων και την έκδοση σχετικής Υ.Α. μέχρι την 30/6/2015.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναρμόδιους Υπουργούς και κυρίως τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ν. Βούτση, την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θ. Φωτίου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Δ. Στρατούλη και τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, κα Μ. Κουτσουρή, για την κατανόηση του προβλήματος που δημιουργούσε η αρχικώς κατατεθείσα τροπολογία και την άμεση διόρθωσή της με τη σχετική νομοθετική βελτίωση, καθώς επίσης και να ευχαριστήσουμε θερμά το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τέως Υφυπουργό Εργασίας, κ. Β. Κεγκέρογλου, που με ιδιαίτερο ζήλο και αντανακλαστικά συνέβαλε με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση στο να αποφευχθεί η ψήφιση μιας τροπολογίας, η εφαρμογή της οποίας θα ήταν ολέθρια για τις γονεϊκές δομές, τις οικογένειες και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία.

Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, για ακόμη μια φορά η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η αποφασιστικότητα που επέδειξε η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με τις άμεσες ενέργειές της πέτυχε το στόχο της αποστολής της, που είναι το καλό των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                        


                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ