Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 25ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2015

11/5/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 25ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 10 Μαΐου 2015»


Μετά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή 25μελούς Γενικού Συμβουλίου και 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, πoυ έγιναν στις 10 Μαΐου 2015 στην Αθήνα, o πλειoψηφώv Σύμβoυλoς κ. Λυμβαίος Ιωάννης, συγκάλεσε σε Συvεδρίαση τα μέλη τoυ vεoεκλεγέvτoς Γεvικoύ Συμβoυλίoυ, με μοναδικό θέμα:


-Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.


Μετά από διαλoγική συζήτηση μεταξύ τωv μελώv, τέθηκαν 9 υποψηφιότητες και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας (όπως προβλέπει το άρθρο 11 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας), εξελέγη η 9μελής Ε.Ε. της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και έληξε η 1η συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Γ.Σ.

Μετά τη λήξη της Συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου και την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ακολούθησε η συγκρότησή της σε σώμα, ως εξής:

1.Πρόεδρoς: Λυμβαίος Ιωάννης ( εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)

2.Α΄Αvτιπρόεδρoς: Ζoυμπoυλίδης Σπυρίδωv (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

3.Β΄Αvτιπρόεδρoς: Ζαφειροπούλου Φωτεινή (εκπρόσωπος αυτισμού)

4.Γεv. Γραμματέας: Σπηλιόπουλος Ιωάννης (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

5.Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Κασίμης Νικόλαος (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

6.Ταμίας: Κουκοβίνης Χρήστος (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

7.Αναπληρωτής Ταμίας: Μοσχολιός Ιωάννης (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

8.Οργανωτικός Γραμματέας: Τζαμούσης Χρήστος (εκπρ. Σ. Down & αισθητηριακών αναπ. ανηλίκων)

9.Υπεύθυvη Διεθνών Σχέσεωv: Ιωάννου Κυριακή (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

 

Τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν το σώμα του Γ.Σ. με αλφαβητική σειρά, είναι τα εξής:

Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Βέρμπη Χάιδω-Μαρία, Γεωργιάδης Θεοδόσιος, Ζωβοϊλης Αθανάσιος, Καραγιάννη Ευθυμία, Καράμπαγλη Ευθυμία, Κορδά Ολυμπία, Λάσπη Βασιλική, Μαρκοπούλου Ερασμία, Μίχος Λεωνίδας, Μπαντούνα Γεωργία, Παγκοζίδου Ευδοκία, Περιστέρης Αθανάσιος, Σημαντηράκης Παύλος, Σιδηροπούλου Αγνή, Σκούτας Ιωάννης.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ευχαριστεί όλους τους φορείς της για τη στήριξη και τη συνεργασία όλων αυτών των ετών και απευθύνει κάλεσμα να συνεχίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τον αγώνα μας για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των παιδιών μας και κατ΄ επέκταση των οικογενειών που έχουν παιδιά-άτομα με αναπηρία.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                   

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ