Ανακοινώσεις

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 18ου ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΓΚΑμεΑ 9 & 10 ΜΑΙΟΥ 2015

13/5/2015ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Π. Σκουρλέτη
ΚΟΙΝ:-Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Ν. Βούτση
           -Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Βαρουφάκη
           -Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, κα Θ. Φωτίου
           -Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας, κα Μ. Κουτσουρή
           -ΕΕΤΑΑ/ Υπ΄ όψιν κ. Γεωργίου, Υπεύθυνου Προγράμματος ΕΕΤΑΑ
           -ΕΣΑμεΑ

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 18ου ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 9 & 10/5/2015
 

«Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητά να εκδοθεί άμεσα -και συγκεκριμένα μέχρι τις 22/05/2015- η σχετική Υπουργική Απόφαση που θα ορίζει τη χρηματοδότηση των «λοιπών  φορέων», όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 10. δ) των νομοτεχνικών βελτιώσεων της 05/05/2015 του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»), οι οποίοι λειτουργούν ΚΔΗΦΑμεΑ και ΚΗΦΗ υλοποιώντας τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» ως Ανάδοχοι φορείς, με Δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Δεδομένων των χρονικών προθεσμιών της ως άνω παρ. 10. δ), ζητάμε την άμεση ολοκλήρωση των συνήθως χρονοβόρων διαδικασιών για την απόδοση του απαραίτητου συνολικού ποσού προς τον Δικαιούχο του παραπάνω έργου, δηλαδή την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, μέχρι τις 12/06/2015 για  να μπορέσει να προβεί στην αποπληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του προγράμματος για το έτος 2015 στους Ανάδοχους,  τηρώντας έτσι αναλογικά για το νέο χρονικό διάστημα της παράτασης του προγράμματος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, τους όρους και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στις συμβάσεις που έχει υπογράψει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ με τους ανάδοχους φορείς, καταβάλλοντάς τους τη χρηματοδότηση με το ποσό και τον τρόπο που περιγράφονται στο άρθρο 1 και στο άρθρο 8 των εν λόγω συμβάσεων.     

Τονίζεται ότι, οι ανάδοχοι φορείς του παραπάνω προγράμματος δεν έχουν λάβει ούτε την τελευταία δόση για το έτος 2014, ούτε  την πρώτη δόση για το έτος 2015 (η οποία  έπρεπε να είχε καταβληθεί μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους), με αποτέλεσμα να μην έχουν λάβει καμία χρηματοδότηση από το πρόγραμμα για το διάστημα των τελευταίων έξι μηνών, ενώ μέχρι το τέλος του Μαΐου 2015 θα πρέπει να τους έχει αποδοθεί και η δεύτερη δόση του προγράμματος του τρέχοντος έτους. 

Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων  των φορέων λειτουργίας των εν λόγω δομών, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι  σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ, καθώς και οι εργαζόμενοι στις δομές μας,  βρισκόμαστε σε απόγνωση. Οφείλονται αμοιβές στους εργαζόμενους, πληρωμές σε προμηθευτές, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, πληρωμές φόρων στην εφορία κ.λ.π. με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με κλείσιμο οι δομές ΚΔΗΦΑμεΑ και ΚΗΦΗ που εξυπηρετούν Παιδιά και Ενήλικες με Αναπηρία και Ηλικιωμένους με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους ωφελούμενους και τις οικογένειές μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι κοινωνικά δίκαιη η άμεση ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων μας».

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ