Ανακοινώσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2015

3/6/2015
ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Τελευταία ενημέρωση άμεσης αποστολής και καταληκτικής ημερομηνίας για τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2015 »


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας απευθύνουμε τελευταία υπενθύμιση σχετικά με την άμεση αποστολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σας στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2015  και συγκεκριμένα σας επισημαίνουμε ότι η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών λήγει στις 5 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή,  πέραν αυτής της ημερομηνίας οποιαδήποτε αποστολή θεωρείται εκπρόθεσμη.

Και για φέτος, ρητά και απαρέγκλιτα, διευκρινίζεται ότι όσα δικαιολογητικά αποσταλούν εκπρόθεσμα ο έλεγχος και η κατανομή τους θα πραγματοποιηθούν: α)σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής τους βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, β)σύμφωνα με την χωρητικότητα και διαθεσιμότητα των κατασκηνωτικών χώρων και γ) σύμφωνα με τις δυνατότητες του περιορισμένου για φέτος προϋπολογισμού του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2015 για συνοδούς και λοιπό προσωπικό.  

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και παρακαλούμε να είσαστε τυπικοί, τόσο με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών σας, όσο και με τη σωστή και επαρκή συμπλήρωσή τους, προκειμένου η ΠΟΣΓΚΑμεΑ να μπορέσει να διοργανώσει με τον καλύτερο και επαρκέστερο τρόπο τη διεξαγωγή του Κ.Π. ΑμεΑ, προς όφελος των παιδιών μας και των οικογενειών μας.

 
 
 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ