Ανακοινώσεις

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΚΗΦ ΑμεΑ

24/6/2015ΠΡΟΣ: Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας, κα Μ. Κουτσούρη

ΚΟΙΝ: -Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα Ε. Φωτίου
            -ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Υπ΄όψιν κ. Ιωάννη Μέξη  Διευθύνων Σύμβουλος     
            -ΕΣΑμεΑ
            -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για ΚΗΦ ΑμεΑ»


Κυρία Γενικέ,

Με την παρούσα μετά και την τελευταία χθεσινή συνάντηση που είχατε με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μόλις μερικές ημέρες πριν τη λήξη της προβλεπόμενης χρονικά έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για ΚΗΦ ΑμεΑ, που προβλέπεται στο άρθρο 35 του Ν. 4325/2015 (λήγει 30/6/2015), σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.   Είναι έντονη η ανησυχία μας για τη μέχρι τώρα μη έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία συνεπάγεται το ότι θα καταστήσει τη σχετική ψηφισθείσα νομοθετική διάταξη «γράμμα κενό» για την παράταση υλοποίησης του Προγράμματος, όπως νομοθετικά έχει προβλεφθεί, δεδομένου ότι θεωρούμε ότι το απαιτούμενο ποσό των συνολικά 11,5 εκ. € για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος μέχρι 31/12/2015 (και αφορά 43 ΝΠΙΔ-στην πλειονότητά τους γονεϊκά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- και συνολικά 1414 ωφελούμενα ΑμεΑ), μπορεί να εξευρεθεί είτε από τα διαθέσιμα του Υπουργείου Οικονομικών ή από προκαταβολή του νέου ΕΣΠΑ ως εμπροσθοβαρές έργο που αφορά μια ιδιαίτερα ευπαθή κοινωνική ομάδα, αυτή των ατόμων με βαριές αναπηρίες και των οικογενειών τους.

2.   Την έντονη ανησυχία των φορέων-μελών της ΠΟΣΓΚΑμεΑ που μετέχουν στο Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ και οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι στα πλαίσια της νομοθετηθείσας παράτασης, συνεχίζουν να απασχολούν προσωπικό για τις ανάγκες του προγράμματος, συνεχίζουν τις αυξημένες λειτουργικές υποχρεώσεις τους για την υλοποίηση των προγραμμάτων, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να καλύπτουν στο έπακρο τις συμβατικές υποχρεώσεις τους με την ΕΕΤΑΑ, ενώ από την άλλη δεν έχουν πάρει ευρωλεπτό το πρώτο εξάμηνο του 2015 (ούτε καν την τελευταία δόση του 2014 σε αρκετές των περιπτώσεων), γεγονός που τους έχει φέρει σε αδιέξοδο και απόγνωση.

3.   Δεδομένης και της μη επιχορήγησής τους από το Υπουργείο Εργασίας, μέσω των Περιφερειών και της διασφάλισης επιβίωσης όλων αυτών των γονεϊκών δομών ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες καλύπτοντας αφενός το τεράστιο κενό που έχει στο χώρο αυτό ο στενός δημόσιος τομέας της Πρόνοιας και συμβάλλοντας τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ, των οικογενειών τους και των τοπικών κοινωνιών ειδικότερα στην παρούσα δυσμενή συγκυρία (αυτολεξεί απόσπασμα της ξεκάθαρης δήλωσης της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Φωτίου στη σχετική συνάντηση της 27/5/2015).

Στα πλαίσια αυτά, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη φορέων-μελών μας που λειτουργούν ΚΗΦ ΑμεΑ, τόσο αυτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, όσο και αυτών που αποκλείστηκαν λόγω ανεπάρκειας πόρων από το σχετικό πρόγραμμα, τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 11.00, στο αμφιθέατρο της ΕΣΑμεΑ (Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη), στην οποία κρίνουμε εξόχως σημαντική την παρουσία σας, προκειμένου να καταγράψετε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο και να διαμορφωθεί ένας οδικός χάρτης για τη βιωσιμότητα των σημαντικών αυτών δομών, τόσο στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και στο μεσοδιάστημα που είναι το έτος 2015.


Κυρία Γενικέ,

Δεδομένης της εξαιρετικής συνεργασίας μας μέχρι σήμερα και της άμεσης ανταπόκρισής σας σε μείζονα θέματα που σας έχουμε θέσει, θεωρούμε αυτονόητη την άμεση ανταπόκρισή σας στα ως άνω αιτήματά μας για την ενημέρωση, αλλά προπάντων για την ανακούφιση των φορέων-μελών μας και των οικογενειών μας, και κυρίως των Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, καθώς επίσης και τη συμμετοχή σας στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/6/2015.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ