Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑμεΑ

29/7/2015ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, κ. Αναστάσιο Κουράκη


ΚΟΙΝ: -Υπουργό Παιδείας, κ. Αρ. Νικ. Δημ. Μπαλτά
            -ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: Αίτημα για ορισμό συνάντησης με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, για παράθεση σοβαρών προβλημάτων που αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα των ΑμεΑ»

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας κάθε χρόνο, έγκαιρα και πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, επισημαίνει τα άμεσα προβλήματα, τις ελλείψεις, τις παθογένειες, αλλά ταυτόχρονα προτείνει και λύσεις, χωρίς να είμαστε αιθεροβάμονες, λύσεις και προτάσεις που έχουν ως μοναδικό τους στόχο ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά μας-άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα τους διασφαλίζει το δικαίωμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο, το οποίο προβλέπεται και στη Διεθνή Σύμβαση των Ατόμων με Αναπηρία.

Η φετινή χρονιά είναι μια ακόμα πολύ δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας και προμηνύεται να είναι μια ακόμα πιο δύσκολη σχολική χρονιά για τα ΑμεΑ, και επειδή θέλουμε να αποφύγουμε να είναι μία χρονιά που το κουδούνι του σχολείου δεν θα χτυπήσει την ίδια ημέρα για τους μαθητές με αναπηρία με τους μαθητές χωρίς αναπηρία, λόγω:

·   της υποχρηματοδότησης της ειδικής εκπαίδευσης,

·   της υποστελέχωσης των ΣΜΕΑΕ-Τμημάτων Ένταξης-Παράλληλης Στήριξης (τόσο σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και σε ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό),

·   του ανεπαρκούς και προβληματικού συστήματος μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία, της μη ύπαρξης αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των ΑμεΑ,

·    της ανεπάρκειας και της ακαταλληλότητας κτιριακών υποδομών σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης για τη φοίτηση μαθητών με αναπηρία και της έλλειψης εποπτικού υλικού και υλικοτεχνικής υποδομής στις μονάδες αυτές).

Δεδομένου ότι:

Α) Μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτό να μας συναντήσετε για να σας παραθέσουμε αναλυτικά τα προβλήματα στο χώρο της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των παιδιών μας (τα οποία εν πολλοίς γνωρίζετε, μιας και ο ίδιος τα παρακολουθείτε τα τελευταία χρόνια και έχετε στηρίξει τις περισσότερες από τις θέσεις μας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ως εκπρόσωπος της τέως αξιωματικής αντιπολίτευσης),

Β) η οικονομικο-κοινωνική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, πολύ φοβούμαστε ότι θα επαληθεύσει τις αγωνίες μας με τον πιο τραγικό τρόπο αυτή τη σχολική χρονιά 2015-2016,

Γ) το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ανεμπόδιστης πρόσβασης στη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση ΟΛΩΝ των Ελλήνων Πολιτών, ανεξαρτήτως σωματικής κατάστασης, θρησκείας κλπ, είναι υπεύθυνη η Ελληνική Πολιτεία να το διασφαλίζει για ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τους μαθητές της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης,

Δ) η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ που η χώρα μας κύρωσε με το Ν. 4074/2012, αναφέρει ότι «…τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμεΑ στην εκπαίδευση…»,

Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες το Υπουργείο Παιδείας έχει προβεί ως προς την επαρκή στελέχωση με εκπαιδευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, τους εκπαιδευτικούς Π.Σ. και Τ.Ε. στη Γενική Εκπαίδευση για τους μαθητές με αναπηρίες, του συστήματος μεταφοράς των μαθητών και εν τέλει εάν τα παιδιά μας-μαθητές με αναπηρίες θα μπορέσουν από το πρώτο χτύπημα του σχολικού κουδουνιού της νέας χρονιάς να μπουν στις τάξεις τους.


Κύριε Υπουργέ,

Αναμένουμε την άμεση ενημέρωσή μας επί των ανωτέρω, γιατί η ανησυχία όλου του γονεϊκού χώρου του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και ο κίνδυνος επιβεβαίωσης αυτής της ανησυχίας είναι κάτι παραπάνω από ορατός, ενώ για μια ακόμη φορά, ζητούμε όπως μας ορίσετε μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας καταθέσουμε θέσεις, προβληματισμούς και προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας, διότι αυτά τα άτομα πρέπει να απολαμβάνουν το αγαθό της δωρεάν Δημόσιας Εκπαίδευσης ως ισότιμοι Έλληνες Πολίτες, όπως το Σύνταγμα, οι Νόμοι του Κράτους και η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ ορίζουν.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ