Ανακοινώσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 29/10/2015 ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/11/2015ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας, κ. Κατρούγκαλο

ΚΟΙΝ: -Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, κα Φωτίου
            -ΕΣΑμεΑ
            -Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Μετά τη συνάντηση που είχατε με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας και τη συμμετοχή του Γ.Γ. της ΕΣΑμεΑ την Πέμπτη 29/10/2015, για συνταξιοδοτικά και λοιπά θέματα που αφορούν στα Άτομα με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών αυτών και με βάση τα αποτελέσματα της συζήτησής μας, επί των θεμάτων που συμφωνήσατε ότι μπορούν να προωθηθούν άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυσή τους, σας παραθέτουμε τη διατύπωση σχετικών παρεμβάσεων:

· Συμπλήρωση της Υ.Α. αρ. Φ11321/οικ. 47523/1570, ΦΕΚΒ 2311, 26.10.2015: Προκειμένου να θεραπευτεί η αδικία που δημιουργείται με την παρ. Β΄και Γ΄ της εν λόγω Υ.Α., παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρωθεί στην παρ. Β΄ της εν λόγω Υ.Α. εντός της παρενθέσεως της παραγράφου Β και  άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.

·  Να εξαιρεθούν από τις μειώσεις συντάξεων του Γ΄ Μνημονίου οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), που είναι γονείς ΑμεΑ, που το ποσοστό αναπηρίας των παιδιών τους είναι από 67% και άνω και οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις χωρίς να έχουν κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων πρόωρης συνταξιοδότησης γονέων ΑμεΑ που προέβλεπε ο Ν. 3232/2004 και ο 3996/2011. Υπενθυμίζουμε ότι οι συντάξεις των γονέων αυτών έχουν ήδη μειωθεί 2 φορές με τα προηγούμενα μνημόνια, με αποτέλεσμα όχι μόνο την τραγική επιδείνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού, αλλά και να καταλήγει η σύνταξη που θα κληρονομήσει το τέκνο ΑμεΑ από το γονιό του να μη μπορεί να καλύψει ακόμα και τις βασικές ανάγκες διαβίωσής του.

·  Συνεργασία με την Αναπληρώτρια Υπουργό κα Φωτίου και το Διοικητή του ΙΚΑ, προκειμένου να μη διώκονται ποινικά διοικήσεις των Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα για την καθυστέρηση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών, η οποία προέρχεται από τη μη καταβολή ή μη έγκαιρη καταβολή της Κρατικής Επιχορήγησης, μέσω των Περιφερειών, αλλά και των νοσηλείων-τροφείων του ΕΟΠΥΥ γα όσους από τους φορείς αυτούς έχουν ενεργές συμβάσεις με τον Οργανισμό (υπενθυμίζουμε ότι για τους φορείς αυτούς που αφορά η προτεινόμενη ρύθμιση, η Κρατική Επιχορήγηση και τα νοσήλεια του ΕΟΠΥΥ είναι οι μόνες δυο πηγές χρηματοδότησης της λειτουργίας τους για την καλύτερη υποστήριξη των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες).

Τέλος, για μια ακόμη φορά και δια της παρούσης, τονίζουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία απολύτως μείωση των προνοιακών-αναπηρικών επιδομάτων, διότι οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική για τη διαβίωση κάθε ΑμεΑ, θα οδηγήσει σε οικονομική εξόντωση και σε πλήρη φτωχοποίηση και εξαθλίωση κάθε άτομο με βαριά και πολλαπλή αναπηρία, κάθε οικογένεια ατόμου με αναπηρία, δεδομένου του πολύ υψηλού πρόσθετου κόστους διαβίωσης, που προκαλεί κάθε αναπηρία στο ίδιο το άτομο και την οικογένειά του.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας για τα ως άνω πολύ σοβαρά θέματα και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ΄αυτών.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                 


                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ