Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

20/11/2015


ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση φορέων σχετικά με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση σκοπιμότητας πρόσκλησης προνοιακών φορέων Περιφέρειας Αττικής για συμμετοχή στην προκήρυξη διάθεσης 2 εκατομμυρίων ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής κας Α. Θανοπούλου, συζητήθηκε θέμα σχετικά με την έγκριση της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης προς προνοιακούς φορείς και ιδρύματα για συμμετοχή στην προκήρυξη διάθεσης 2 εκατομμυρίων ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρευρέθη ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ. Ι. Λυμβαίος και φορείς-μέλη της Ομοσπονδίας μας (δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι δεν είχε προσκληθεί το σύνολο των φορέων μας, γεγονός για το οποίο ο Πρόεδρος εξέφρασε τη διαμαρτυρία του στην Αντιπεριφερειάρχη κα Θανοπούλου), όπου συζητήθηκε το ως άνω θέμα, που σκοπό είχε την ενίσχυση, μέσω αυτής της έκτακτης επιχορήγησης, των φορέων που λειτουργούν πιστοποιημένες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Αττικής.

Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος κ. Λυμβαίος, απευθυνόμενος στο σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού ενημέρωσε για τη δεινή οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει όλες οι πιστοποιημένες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που λειτουργούν φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα –γονεϊκοί στην πλειονότητά τους- και εξυπηρετούν χιλιάδες άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που λόγω της αναπηρίας τους παραμένουν «παιδιά» εφ΄ όρου ζωής, τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε αυτή η απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής, είναι απόλυτα αναγκαία για την επιβίωση όλων αυτών των δομών για τη συνέχιση παροχής αναγκαίων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στα παιδιά μας, που το κράτος δεν παρέχει για την επιβίωση αυτών των δομών, που το Υπουργείο Εργασίας κωφεύει «εκκωφαντικά» στις ανάγκες τους και στην υποστήριξή τους, απόφαση που είναι απαραίτητη και πολιτικά ως απτή και έμπρακτη άσκηση κοινωνικής πολιτικής, που είναι στις αρμοδιότητες που έχουν –και ορθώς έχουν- οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις μετά τον «Καλλικράτη», μιας και είναι αυτός ο θεσμός, μέσα και γύρω από τον οποίο λειτουργούν οι πολίτες και οι κοινωνικές δομές σε τοπικό επίπεδο.

Κάλεσε τους περιφερειακούς συμβούλους από όλες τις παρατάξεις να υπερψηφίσουν την εισήγηση της Περιφέρειας και πρότεινε: αφενός, οι 700.000 € που προβλέπονται από τα 2.000.000 € για τους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, να αυξηθούν τουλάχιστον στο 1.000.000 €, δεδομένου του πλήθους των φορέων αυτών, αλλά και του πληθυσμού που εξυπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής, αφετέρου αυτή η επιπλέον οικονομική ενίσχυση των προνοιακών δομών που λειτουργούν στα πλαίσια της Περιφέρειας, να λάβει μόνιμο χαρακτήρα από τον προϋπολογισμός της Περιφέρειας, ως συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση της τραγικά μειωμένης κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από το Υπουργείο Εργασίας και η οποία τα τελευταία 6 χρόνια έχει φτάσει το 75%.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα κατανομής των 2.000.000 € στους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι τη συνεδρίαση της 3ης Δεκέμβρη, οπότε θα έχουν διευθετηθεί και οι απαραίτητες λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής και των κριτηρίων ένταξης, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υποβολή αιτήσεων από τους φορείς.

Η Ομοσπονδία μας, όλο αυτό το διάστημα του ενός έτους που έθεσε και παρακολουθεί το θέμα μέχρι και τη χθεσινή εξέλιξή του, θα συνεχίσει μαζί με τους φορείς της, να δίνει τη μάχη για να μην κλείσει ούτε μια γονεϊκή δομή, για να μη μείνει κανένα από τα παιδιά μας-άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες- εκτός πλαισίου.

Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί με υπευθυνότητα να πιέζουμε την Πολιτεία να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών μας και των οικογενειών μας, με πρώτιστο, το δικαίωμά μας στη ζωή με αξιοπρέπεια!

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ