Ανακοινώσεις

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

14/12/2015ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 14 Δεκεμβρίου 2015, εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και των κουπονιών, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η18η Δεκεμβρίου 2015 και λήξης η 31η Ιανουαρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο, την οποία θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

file:///C:/Users/Term1/Downloads/%CE%A8%CE%925%CE%9A465%CE%981%CE%A9-%CE%9D%CE%A8%CE%A1.pdf


Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους γονείς-μέλη των φορέων σας.

 

                                                                       Συναδελφικά,
                                                                 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                     
 
                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ