Ανακοινώσεις

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

18/12/2015ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Καρέλα

Κοιν: -Υπουργό Εργασίας, κ. Κατρούγκαλο
          -Αναπλ. Υπουργό Εργασίας, κα Φωτίου
          -Διοικητή ΙΚΑ, κ. Καλαματιανό
          -ΕΣΑμεΑ
          -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Θέμα: «Ρύθμιση οφειλών φορέων στο ΙΚΑ»

Κύριε Γενικέ,

Επανερχόμενοι στο πολλάκις διατυπωμένο αίτημά μας για τις οφειλές στο ΙΚΑ των πιστοποιημένων φορέων μας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ΑμεΑ, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του σοβαρότατου προβλήματος της ρύθμισης των οφειλών τους στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα και μετά από σχετική επιστολή που αποστείλαμε στους φορείς-μέλη μας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το αν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ και για τα οφειλόμενα ποσά, σας παραθέτουμε κατάσταση με τους φορείς μας που εξακολουθούν :

1. Σύλλογος «Δικαίωμα στη ζωή», Ηράκλειο Κρήτης: Ληξιπρόθεσμη οφειλή για τις εισφορές του μήνα Οκτωβρίου 2015, ποσού ύψους 6828,97 €. Δόση ρύθμισης μηνός Δεκεμβρίου 2015, ποσού ύψους 5826,41 €.

2. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ν. Φθιώτιδας: Υπόλοιπο ρύθμισης στο ΙΚΑ ποσού ύψους 40.000 €, που από το 12ο του έτους 2015, θα έχει πρόβλημα στην εξυπηρέτησή της.

3. Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων «ΕΓΝΥΑ», Αθήνα: Είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων την οποία και απώλεσε λόγω μη καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.

4. Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες «ΕΡΜΗΣ», Αθήνα: Ρύθμιση 12 δόσεων των οφειλών που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 300.000 €, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύλλογο.

Οι φορείς αυτοί λόγω του σοβαρότατου προβλήματος της υποχρηματοδότησής τους, σε συνάρτηση με την μη καταβολή των αναμενόμενων αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΥΥ αναδρομικά για όλο το έτος 2015, έναντι του προγράμματος ΚΗΦΑμεΑ που υλοποίησαν, δε μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, με αποτέλεσμα να μη μπορούν και να εισπράξουν την όποια χρηματοδότηση από Περιφέρεια, Υπουργείο Εργασίας, ΕΟΠΥΥ κτλ. Ζητούμε λοιπόν να εξασφαλιστεί για τους ως άνω φορείς προσωρινά και μέχρι τις 30/4/2016, να μπορούν να εκταμιεύουν τις αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις τους, χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και να έχουν τη δυνατότητα για το ίδιο διάστημα-δηλαδή μέχρι 30/4/2016- να επανέλθουν στη ρύθμιση που ο καθένας από αυτούς είχε με το ΙΚΑ δεδομένου ότι έγιναν μεγάλες καθυστερήσεις στις αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις που περίμεναν οι φορείς μας, κυρίως από το Υπουργείο Εργασίας.

Κύριε Γενικέ,

Σας ζητούμε να προβείτε σε όλες τι απαραίτητες και άμεσες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα των φορέων μας, για να μπορούν να συνεχίσουν απερίσπαστοι το έργο τους που είναι η Παροχή Υπηρεσιών στα παιδιά μας  ΑμεΑ και στις οικογένειές μας.

                                                                                Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ