Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

7/1/2016ΠΡΟΣ: ΕΣΑμεΑ

Θέμα: «Σχόλια-παρατηρήσεις-προσθήκες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί του Σχεδίου Νόμου για το Ασφαλιστικό»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατόπιν μελέτης του ογκωδέστατου προσχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό, το οποίο παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλος  στους αρχηγούς των κομμάτων για διαβούλευση και επειδή σε αυτό θίγονται θέματα που αφορούν άμεσα τους γονείς των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες που εκπροσωπούμε, σας αποστέλλουμε –όπως μας ζητήσατε- τις προτάσεις μας επί του προσχεδίου, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
Α) με το νέο σύστημα που θεσπίζεται με το σ/ν, ευνοούνται όσοι με το παλιό σύστημα θα έπαιρναν πολύ χαμηλές συντάξεις από το ΙΚΑ, καθώς θα πάρουν υψηλότερη σύνταξη,

Β) μεταξύ των χαμένων είναι όσοι ανάπηροι συνταξιοδοτηθούν από το 2016 και μετά, αφενός γιατί η σύνταξη των συνταξιούχων ΑμεΑ θα υπολογίζεται στο σύνολο του ασφαλιστικού βίου τους, με συντελεστή μόλις 0,8% των πρώτων 15 ετών του ασφαλιστικού βίου, αλλά και επιπλέον, με μείωση 25% (για π.α. >80%) και 50% (για π.α. 50-79.99%) της Εθνικής Σύνταξης, χαμένοι όμως θα είναι και οι γονείς ΑμεΑ (κυρίως οι μητέρες) που θα βγουν σε «πλήρη σύνταξη» λόγω τέκνου ΑμεΑ στην 25ετία, μιας και οι συντάξεις αυτές θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα, 

Γ) οι περικοπές στις συντάξεις θα είναι ανάλογες με το πότε θα γίνεται η αίτηση συνταξιοδότησης και θα κυμαίνονται σε 20% και 30%, δημιουργώντας νέες ανισότητες και συνταξιούχους δύο ταχυτήτων,

Δ) τα προνοιακά επιδόματα και πάσης φύσεως βοηθήματα που λαμβάνουν τα ΑμεΑ, στην ουσία δεν εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων –όπου αυτά τίθενται και κυρίως στο άρθρο 4, παρ.1/γ,δ,ε, και παρ.2- για το ΕΚΑΣ,

Ε) αυτοί που καλούνται πάλι να πληρώσουν τα σπασμένα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού οι εισφορές που προβλέπεται να καταβάλουν, είναι σε δυσθεώρητα ύψη και συνυπολογίζοντας και το φορολογικό καθεστώς γι αυτούς, φαίνεται ότι μόλις και μετά βίας θα μπορούν να καλύπτουν ασφαλιστικές, εργοδοτικές εισφορές και φορολογία εισοδήματος,

ΣΤ) δεν γίνεται καμία αναφορά για το δικαίωμα και των δύο γονέων που έχουν τέκνο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, να συνταξιοδοτηθούν στα 25 έτη πλήρους εργασιακού βίου, ανεξαρτήτως ηλικίας, κάτι που ισχύει για τους ασφ/νους γονείς στο δημόσιο και για τις μητέρες (αντίκειται στη θεμελειώδη αρχή δικαίου της ισότητας των δύο φύλλων, ενώ δημιουργεί και τεράστια ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων γονέων τέκνων ΑμεΑ).

Z) Να προστεθεί το εξής: «Μη διακοπή του επιδόματος των ΑμεΑ με Νοητική Αναπηρία σε περίπτωση που κληρονομήσουν τη σύνταξη του γονέα τους». Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η επαναφορά της διάταξης του άρθρου 18, παρ. 3, του Ν. 2072/92 με την προσθήκη της φράσης «ή όταν συνταξιοδοτούνται», διάταξη η οποία καταργήθηκε με το Ν. 2716/99 (άρθρο 22).

H) Ως προς την εξαγορά πλασματικού χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξη, να αναγνωρίζονται και για τους γονείς ατόμων με αναπηρία ως πλασματικά εξαγοράσιμα συντάξιμα έτη το πτυχίο, η στρατιωτική θητεία, η μητρότητα για τις μητέρες ΑμεΑ.

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν

Άρθρο 7:  Να προστεθεί ότι δικαίωμα στην Εθνική Σύνταξη, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν και όσες μητέρες έχουν τέκνα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας (νοητικής ή και σωματικής) από 67% και πάνω, εφ’ όρου ζωής και που λόγω της αναπηρίας των τέκνων τους έχουν καταστεί εργασιακά ανενεργές για την εφ’ όρου ζωής φροντίδα των παιδιών τους.

Άρθρο 10:  Να προστεθεί πρόταση μετά το τέλος της δεύτερης πρότασης της παρ.1 που θα λέει ότι η προσαύξηση της σύνταξης δίδεται εφ’ όρου ζωής στους συνταξιούχους που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο με αναπηρία από 67% και άνω.

Άρθρο 13:  Το τέλος της παρ. 1 να διορθωθεί ως εξής (βλ. έντονη, πλάγια γραφή): «…ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,

γ. κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. (το υπόλοιπο « …εφόσον…….ηλικίας τους.», διαγράφεται)».

Άρθρο 17:  Η παρ. 6 να διαγραφεί.

Επειδή έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι, η συνεργασία και η αλληλεγγύη όλων των δυνάμεων του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος είναι αδήριτη ανάγκη για την επίτευξη των στόχων μας, προς όφελος και ανακούφιση των παιδιών μας-ΑμεΑ και των οικογενειών μας, προς διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, προς βελτίωση της ποιότητας ζωής των χιλιάδων ΑμεΑ της χώρας μας, σας καταθέτουμε τα ως άνω και σας ζητούμε να τα προωθήσετε προς τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κατρούγκαλο, ώστε να συμπεριληφθούν στο προσχέδιο νόμου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                          

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ