Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

29/1/2016ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό

Κοιν: -Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Πολάκη
          -Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Μπερσίμη
          -ΕΣΑμεΑ
          -Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Θέμα: «Αίτημα για συνάντηση του Υπουργού Υγείας με την ΠΟΣΓΚΑμεΑ»


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Για μια ακόμα φορά, επανερχόμαστε στο ζωτικής σημασίας θέμα των ΣΥΔ, υπενθυμίζοντάς σας τη δέσμευσή σας από το Δεκέμβριο του 2015 ότι θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για:

· Άμεση έκδοση ΚΥΑ (η δέσμευσή σας ήταν ότι θα γινόταν εντός του 2015) για την τροποποίηση του άρθρου 18 του ΕΚΠΥ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να υπογράψει συμβάσεις με ΣΥΔ

· Με την ίδια ΚΥΑ να προβλεφθεί η δυνατότητα, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τις ΣΥΔ, να έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να αποζημιώνονται απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ (όπως ισχύει για θεραπευτικές πράξεις, ειδική αγωγή κλπ)

· Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ για την τελική έγκριση της σύμβασης για το ειδικό νοσήλειο των ΣΥΔ (όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, μετά το διάλογο μεταξύ ΣΥΔ-ΠΟΣΓΚΑμεΑ-ΕΟΠΥΥ) και την τελική υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ

Σας καλούμε λοιπόν εκ νέου, να εκδοθεί άμεσα η ΚΥΑ για τον ορισμό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και η  ΚΥΑ για τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με το ειδικό νοσήλειο των ΣΥΔ, καθώς επίσης και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης και σύναψης συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ, δίνοντας έτσι διέξοδο σε αυτό το τόσο σημαντικό και ζωτικής σημασίας πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Η παράταση του προβλήματος αυτού (μη καταβολή ειδικού νοσηλίου-τροφείου ΣΥΔ) φέρνει ακόμα πιο κοντά τον άμεσο κίνδυνο κλεισίματος των ΣΥΔ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα 200 και πλέον άτομα με βαριές αναπηρίες που διαμένουν σε αυτές.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ επί των ενεργειών αυτών.


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ