Ανακοινώσεις

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

9/9/2008

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

            Όπως ήδη γνωρίζετε από προηγούμενη αλληλογραφία μας, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, αγωνίστηκε προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. όλης της χώρας. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η έκδοση της ακόλουθης ανακοίνωσης από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) τα οποία αδειοδοτήθηκαν και λειτούργησαν με χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ συνεχίζουν την λειτουργία τους.

Όλοι οι πολίτες που είναι γονείς ή κηδεμόνες ή επιτροπεύοντες παιδιών με αναπηρία ή εφήβων με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από 8/9/2008 μέχρι 20/9/2008 στα λειτουργούντα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) της περιοχής τους.

Η Πολιτεία στηρίζει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών με αναπηρίες στα Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. που θα  χρηματοδοτηθεί  από  το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω εθνικών πόρων και θα υλοποιηθεί από τον εποπτευόμενο από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

Ο μέγιστος αριθμός των παιδιών-εφήβων, που μπορούν να φιλοξενηθούν σε κάθε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α) καθορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου.

            Το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, θα διανέμεται από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία και από τους Δήμους στην έδρα των οποίων αυτά λειτουργούν. Επίσης είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (www.oee.gr)».

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ