Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΔ ΚΑΙ ΚΔΗΦ-ΚΗΦΑμεΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ ΑΕ ΤΟ 2015

1/4/2016


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σ. Μπερσίμη

ΚΟΙΝ.:-Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Π. Γεωργακόπουλο
            -Γενικό Δ/ντή, κ. Ι. Βαφειάδη
            -Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Θ. Ρηγάτο
            -Δ/νση Οικονομικών, κ. Κ. Μπαρούς
            - Αντιπρόεδρο ΕΣΑμεΑ και μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, κ. Γ. Λεοντόπουλο 
            -ΕΣΑμεΑ
            -Φορείς- μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης συνάντησης με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, για επίλυση ζωτικής σημασίας προβλημάτων που αφορούν ΣΥΔ και ΚΔΗΦ-ΚΗΦΑμεΑ και δομές που παρείχαν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. το 2015»Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και μετά και την τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας, στις 19/2/2016, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη σε δυο πολύ σημαντικά θέματα και απόλυτα ζωτικής σημασίας για τις πιστοποιημένες Δομές ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε Άτομα με Αναπηρία (ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, ΣΥΔ κ.ά), που λειτουργούν κατά κύριο λόγο από Γονεϊκούς Φορείς και τα οποία έχουν ως εξής:

1.     Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως εξέλιξη ως προς το θέμα υπογραφής συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ παρά το ότι βρισκόμαστε στον τέταρτο μήνα του 2016, δηλαδή στον τέταρτο μήνα υλοποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ όπου ο σχετικός Κωδικός του Προϋπολογισμού, που αφορά το ειδικό νοσήλειο ΣΥΔ δεν έχει ενεργοποιηθεί και με ότι αυτό συνεπάγεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τα παιδιά μας Άτομα με Αναπηρία, τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων ΣΥΔ, αλλά και του θεσμού στο σύνολό του.

2.     Αναφορικά με την αποζημίωση δαπάνης νοσήλειου-τροφείου σε ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ και τις λοιπές δομές που παρείχαν υπηρεσίες διημέρευσης/ημερήσιας φροντίδας στα πλαίσια του γνωστού προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με αριθμό πρωτ. ΔΒ3/Γ46543/11-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΦΣΟΞ7Μ-Η9Δ), η διαδικασία αποζημίωσης των Φορέων αυτών δεν προχωράει για τους εξής λόγους:

α) Ορισμένες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (περίπου 25 πανελλαδικά), από την πληροφόρηση και την εμπειρία των Φορέων μας που έχουν αποκομίσει από την μέχρι τώρα διαδικασία, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού σας, στα Περιφερειακά Παραρτήματα του ΕΟΠΥΥ ζητούν επιπλέον δικαιολογητικά από όσα αναφέρονται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο, ταλαιπωρούν τους γονείς με επιπλέον διαδικασίες ή/και δικαιολογητικά των προβλεπόμενων σ’αυτή, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση να μην προχωράει.  

β) Για τους Φορείς οι οποίοι έχουν συμβάσεις ήδη με τον  ΕΟΠΥΥ και για τους οποίους είναι πιο εύκολη η διαδικασία εκκαθάρισης ομοίως η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα.  


Τέλος, όπως σας είχαμε αναφέρει και στην τελευταία μας συνάντηση της 19/2/2016, η αποζημίωση που έχουν λαμβάνειν τα ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ, αλλά και Δομές που παρείχαν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας στα πλαίσια του προαναφερόμενου προγράμματος (όπως λχ όχι περισσότερες από τρεις περιπτώσεις Φορέων που λειτουργούν νομίμως με αδειοδοτήσεις προγενέστερες του ΠΔ 395/1993 και λειτουργούν ως Κέντρα ειδικών παιδιών) είναι η αποκλειστική πηγή όχι απλά χρηματοδότησής τους, αλλά αυτής καθεαυτής της ύπαρξης και λειτουργίας τους.


Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γίνεται αντιληπτό τα προβλήματα που υφίστανται και για τα οποία χρειάζεται η άμεση παρέμβασή σας είναι σημαντικά και επαναλαμβάνουμε ζωτικής σημασίας τόσο για τις Δομές που η χρηματοδότηση λειτουργίας τους εξαρτάται από τον ΕΟΠΥΥ, όσο κυρίως για τα παιδιά μας τα Άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Παρακαλούμε πολύ όπως μας ορίσετε άμεσα μια συνάντηση μαζί μας αποκλειστικά για τη διευθέτηση των ως άνω αναφερόμενων προβλημάτων. Είμαστε βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση και αναμένουμε τον άμεσο ορισμό συνάντησης μαζί σας και την ενημέρωσή μας.  

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ