Ανακοινώσεις

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ - ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕ ΚΗΦΑμεΑ - ΚΔΗΦΑμεΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ/ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

4/4/2016ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Αποζημίωση δαπάνης νοσήλειου-τροφείου σε ΚΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΗΦ ΑμεΑ και τις λοιπές δομές που παρείχαν υπηρεσίες διημέρευσης/ημερήσιας φροντίδας στα πλαίσια του γνωστού προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναφορικά με τις αποζημιώσεις δαπάνης του νοσηλείου-τροφείου που οφείλονται στους φορείς παρείχαν υπηρεσίες διημέρευσης/ημερήσιας φροντίδας από το Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και θα πληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι το θέμα έχει ήδη συζητηθεί κατά τη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Μπερσίμη στις 19/2/2016 και όπως ήδη γνωρίζετε με το υπ΄αρ. 123/1-4-2016 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, συνεχίζουμε να πιέζουμε προκειμένου να δοθεί άμεση λύση και σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά ακριβώς όπως προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με αριθμό πρωτ. ΔΒ3/Γ46543/11-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΘΦΣΟΞ7Μ-Η9Δ).

Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

 
Συναδελφικά,
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ