Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ- ΑΘΗΝΑ 9 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

13/5/2016ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ.: ΕΣΑμεΑ

ΘΕΜΑ: «Άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών και αποστολή δικαιολογητικών και Συνέδρων Σωματείων-μελών ΠΟΣΓΚΑμεΑ για το 9ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ-Αθήνα 9 & 10 Φεβρουαρίου 2017»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, το Γενικό Συμβούλιο της ΕΣΑμεΑ προκήρυξε το 9ο Εκλογοαπολογιστικό της Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, βάσει του Καταστατικού της ΕΣΑμεΑ και συγκεκριμένα με το άρθρο 8 (το οποίο σας έχει αποσταλεί συνημμένα με την υπ’αρ. 385/10-3-2016 επιστολή της ΕΣΑμεΑ,) πρέπει οι Φορείς- μέλη της να κάνουν αρχαιρεσίες άμεσα και υποχρεωτικά παρουσία δικηγόρου, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προκειμένου να εκλεγούν οι Σύνεδροι. Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει την ευθύνη να καταθέσει στην ΕΣΑμεΑ τον κατάλογο των Συνέδρων που έχουν εκλεγεί από τα Α/βάθμια Σωματεία-μέλη της μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σας εφιστούμε την προσοχή:

1. Οι Σύνεδροι από κάθε φορέα πρέπει απαραίτητα να έχουν προκύψει από εκλογές και όχι με ορισμό από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση κάθε φορέα.

2. Η διαδικασία εκλογής και η αναλογία ως προς τον τρόπο εκλογής των Συνέδρων, να γίνουν ακριβώς όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού της ΕΣΑμεΑ.

3. Εφόσον κάποιος σύλλογος έχει ήδη πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων για την ΕΣΑμεΑ-σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΕΣΑμεΑ- και δεν έχει λήξη η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου (δηλαδή εφόσον η θητεία λήγει μετά την 11η Φεβρουαρίου 2017), δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου διενέργεια εκλογών.

Παρακαλούμε πολύ ΟΛΑ τα Σωματεία-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να προβούν το συντομότερο δυνατό σε αρχαιρεσίες ανάδειξης αντιπροσώπων για το Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ, ώστε με την κινητοποίηση και τη συμμετοχή σε αυτές του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εγγεγραμμένων μελών των Σωματείων, η παρουσία, η συμμετοχή και η φωνή των γονέων και των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες να γίνει πιο ισχυρή, μέσα στο Εθνικό Αναπηρικό Κίνημα.

Για το λόγο αυτό, σας καλούμε όλους να προβείτε στις απαραίτητες διαδικασίες και να αποστείλετε στα γραφεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τα ονόματα των αντιπροσώπων για το 9ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της  ΕΣΑμεΑ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε επί των διαδικασιών.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ