Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10/6/2016


ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στις  Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες του Αναπηρικού Κινήματος έχει δημοσιευθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ στις  Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου», που αφορά την τριετή χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ των γονεϊκών δομών.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν:

• Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζονται στο Π.Δ. 395/1993 καθώς και στο κεφάλαιο Γ της υπ' αριθμ. Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Λοιπά Κέντρα που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων έχει διάρκεια από 6/6/2016 έως 15/7/2016.

Μόλις ανακοινωθεί η πρόσκληση για τις άλλες Περιφέρειες θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                               

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ