Ανακοινώσεις

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑμεΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΗΦ ΚΑΙ ΚΗΦ ΑμεΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΚΤΑΩΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

8/7/2016ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Πολλάκη

Κοιν: -Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό
          -Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κα Φωτίου
          -Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Μπερσίμη
          -Γεν. Δ/ντή Ανάπτυξης και Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Βαφειάδη
          -ΕΣΑμεΑ
          -Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑΘΕΜΑ: «Έκδοση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τη συμπερίληψη μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς Δομές ΚΔΗΦ και ΚΗΦ ΑμεΑ, εντός του οκταώρου λειτουργίας τους»

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το θέμα της συμπερίληψης της μεταφοράς των ΑμεΑ που παρακολουθούν προγράμματα σε ΚΔΗΦΑμεΑ και ΚΗΦΑμεΑ εντός του οκταώρου λειτουργίας τους και για όσα λειτουργούν πέραν των 8 ωρών ομοίως εντός του ωραρίου λειτουργίας τους.

Όπως πιθανόν ήδη σας είναι γνωστό, η μεταφορά από και προς τα Κέντρα αυτά των ΑμεΑ, πραγματοποιείται με οδηγούς, ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για το σκοπό αυτό, καθώς και προσωπικό συνοδείας εντός των οχημάτων αυτών.

Η υπηρεσία αυτή προς τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας κάθε Κέντρου.

Επίσης, με ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου σας, ήδη από το 2005 αναγνωρίζεται ότι αυτή παρέχεται μέσα στο συνολικό ωράριο (8 ωρών ή πλέον των 8 ωρών) λειτουργίας κάθε Δομής.

Επιπλέον, δεν είναι εφικτό Άτομα με Βαριές Αναπηρίες που είναι σε ΚΗΦΑμεΑ (Αυτισμός, Νοητική Αναπηρία, Εγκεφαλική Παράλυση, Πολλαπλές Αναπηρίες, κ.ά.) να παρακολουθούν Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας πάνω από 8 ώρες, αλλά και το προσωπικό των Κέντρων αυτών κατά το χρόνο της μεταφοράς των ΑμεΑ πρέπει να μεριμνά και προετοιμάζει το Κέντρο, τόσο πριν το ωράριο ξεκινήσει, όσο και μετά τη λήξη αυτού.

Όπως καταλαβαίνετε, εν τοις πράγμασι, η μεταφορά αποτελεί απολύτως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας και των προγραμμάτων των ΚΔΗΦΑμεΑ και ΚΗΦΑμεΑ.

Δεδομένου ότι το οκτάωρο λειτουργίας ερμηνεύεται διασταλτικά και κατά το δοκούν από Υπηρεσίες, όπως ΕΟΠΥΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΕΣΠΑ, παρακαλούμε πολύ όπως εκδώσετε –στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας- Υπουργική Απόφαση ή άλλο εγκύκλιο έγγραφο, με το οποίο ξεκάθαρα η μεταφορά των ΑμεΑ να περιλαμβάνεται στο ωράριο λειτουργίας των ΚΗΦΑμεΑ και ΚΔΗΦΑμεΑ και να αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αλλά και να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο από όλες τις Δομές.

Είμαστε βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση στο αίτημά μας, τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ επ΄ αυτών.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ