Ανακοινώσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ (ΑΘΗΝΑ 9 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017)

19/9/2016ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΚΟΙΝ.: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση ΑΜΕΣΗΣ διενέργειας αρχαιρεσιών και προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και Συνέδρων Σωματείων-μελών ΠΟΣΓΚΑμεΑ για το 9ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΕΣΑμεΑ (Αθήνα 9 & 10 Φεβρουαρίου 2017)»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε ότι για το 9ο Εκλογοαπολογιστικό της Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017, βάσει του Καταστατικού της ΕΣΑμεΑ και συγκεκριμένα με το άρθρο 8 (το οποίο σας έχει αποσταλεί συνημμένα με την υπ’αρ. 385/10-3-2016 επιστολή της ΕΣΑμεΑ,) πρέπει οι Φορείς- μέλη της να κάνουν αρχαιρεσίες άμεσα (παρουσία δικηγόρου), αν δεν το έχουν ήδη πράξει, προκειμένου να εκλεγούν οι Σύνεδροι. Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει την ευθύνη να καταθέσει στην ΕΣΑμεΑ τον κατάλογο των Συνέδρων που έχουν εκλεγεί από τα Α/βάθμια Σωματεία-μέλη της μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για το λόγο αυτό, για μια ακόμα φορά,  παρακαλούμε όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ στις απαραίτητες διαδικασίες και αποστείλετε στα γραφεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Το αυτό, παρακαλούμε όπως πράξουν και όσα μέλη μας έχουν διενεργήσει ήδη αρχαιρεσίες.

ΠΡΕΠΕΙ η συμμετοχή και η φωνή των γονέων να παραμείνει ισχυρή σε όλα τα όργανα εκπροσώπησης των παιδιών μας, των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και των οικογενειών μας, στον αγώνα μας για διεκδίκηση ενός καλύτερου αύριο των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ