Ανακοινώσεις

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

2/11/2016
Προς: Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
          Αλληλεγγύης, κα Θ. Φωτίου

                        

Κοιν: -Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρ. Δούρου
          -Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Δημήτριο Καρέλλα 
          -Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής,  κα Θανοπούλου
          - Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, κα Δεδούλη
          -Δ/ντρια Προστασίας ΑμεΑ, κα Π. Μανθοπούλου
          -ΕΣΑμεΑ
          -Φορείς – μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ Ν. Αττικής


ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ»

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με έγγραφο που στέλνουν οι Αντιπεριφέρειες Αττικής, σχετικά με την έκτακτη επιχορήγηση από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει του Νόμου που ψηφίστηκε την 20/10/2016 και ειδικότερα την προϋπόθεση του άρθρου 68 παρ.3, ζητάτε από τους φορείς «τη σύνταξη και την υποβολή ισολογισμού, όπως διαλαμβάνεται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ελεγμένου από ορκωτό ελεγκτή».

Καταρχάς, αποστείλατε την ειδοποίηση στους φορείς την Πέμπτη 27/10/2016 (παραμονή αργίας λόγω επετείου της 28ης Οκτωβρίου) και ζητούσατε μέχρι σήμερα Τρίτη, 1/11/2016, να σας ενημερώσουν αν διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση και αν πληρούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 68 του ανωτέρω Νόμου. Στη δεδομένη περίπτωση όμως υπάρχει ένα ουσιαστικό και πρακτικό ζήτημα το οποίο έγκειται στο εξής: Για να ελεγχθούν οι ισολογισμοί από ορκωτούς ελεγκτές αφενός δεν επαρκούν οι δυο εργάσιμες, αφετέρου το κόστος του ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές σε αρκετές των περιπτώσεων είναι μεγαλύτερο από αυτή και μόνο την επιχορήγηση. Τέλος, η συγκεκριμένη ρύθμιση του άρθρου 68 παρ. 3, δεν είχε την πρόβλεψη ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές όταν είχε τεθεί υπόψη των φορέων όταν εκείνη κατατέθηκε προς ψήφιση στη βουλή.

 

Κυρία Υπουργέ,

Όπως καταλαβαίνετε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη (προσθήκη της παρ. 3 του άρθρου 68) του ως άνω νόμου δύναται να την καλύψουν μόνο κάποιοι λίγοι φορείς, μεγάλοι, κατά κύριο λόγο φιλανθρωπικά Σωματεία, μη γονεϊκά, που τηρούν αυτή την υποχρέωση και πρακτική ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές, συνεπώς στο σύνολό τους σχεδόν οι γονεϊκοί φορείς πιστοποιημένοι για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας αποκλείονται από την όποια έκτακτη χρηματοδότηση.

-Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη δεινή οικονομική κατάσταση των φορέων μας,
-Επειδή γνωρίζετε πόσο ζωτικής σημασίας για τους φορείς μας είναι η επιχορήγηση έστω για ένα ευρωλεπτό,
-Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι σκοπός σας δεν είναι η περεταίρω γιγάντωση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των φορέων μας, που με υστέρημα ψυχής και πραγματικό αίμα καθημερινά κρατάνε ζωντανό το δέντρο της πρόνοιας που δεκαετίες τώρα η Πολιτεία δεν μπορεί μόνη της να διατηρήσει,
-Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται για φωτογραφική διάταξη προκειμένου η όποια έκτακτη επιχορήγηση να κατανεμηθεί μόνο μεταξύ ορισμένων μεγάλων φορέων, αλλά αντίθετα θα πρέπει ισόνομα και αναλογικά να κατανεμηθεί μεταξύ όλων των φορέων που την έχουν ανάγκη και
-Επειδή είμαστε υπέρ της διαφάνειας και του ελέγχου για το Δημόσιο χρήμα, θεωρούμε επαρκή τον έλεγχο -και πρέπει να γίνεται τόσο από τη Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ, όσο και από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών- μέχρι σήμερα.


Για όλους τους παραπάνω λόγους  ζητούμε την άμεση απόσυρση αυτή της πρόβλεψης- προσθήκης, ώστε να γίνει ισότιμη και ισόνομη η κατανομή της συγκεκριμένης έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης, διαφορετικά θα αποτελέσει «δώρο άδωρο» για τους πολλούς και « μέγιστο δώρο» για τους ελάχιστους.     

 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                        

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ