Ανακοινώσεις

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΚΔΗΦ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

3/11/2016


ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ

Θέμα: «Αποζημίωση δαπάνης σε ΚΔΗΦ που ήταν ενταγμένα σε πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ»


Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από ενέργειες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ, δόθηκε ενημέρωση προς τις ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ και τη Διοίκηση του ΙΚΑ, να αποζημιωθούν όσα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ ήταν ενταγμένα σε πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ μέσω του ΕΟΠΥΥαπό 1/1/2015 έως 31/12/2015. Δόθηκε μάλιστα εντολή να αποσταλούν οι φάκελοι από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ στις αρμόδιες ΠΕΔΥ του ΕΟΠΥΥ.

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ για ενημέρωσή σας.

 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ          ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ