Ανακοινώσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 9ου ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

10/11/2016


ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Κοιν: ΕΣΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του 9ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2017»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2017, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 9ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, πρέπει να προβείτε άμεσα σε αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων σας στην Ε.Σ.Α.με.Α, όσοι από εσάς δεν το έχετε ήδη πράξει ή όσοι το έχετε πράξει και δε μας τα έχετε αποστείλει και να διαβιβάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ αυστηρά μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 24.00 (η ημερομηνία είναι καταληκτική –μετά την παράταση που δόθηκε- και μετά το πέρας της, κανένα δικαιολογητικό δε θα γίνει αποδεκτό).

Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με την εκλογή των αντιπροσώπων του φορέα σας, σας παρέχουμε τις εξής διευκρινήσεις:

1. Τα παραστατικά έγγραφα που πρέπει να αποστείλετε στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικά με την εκλογή των Συνέδρων είναι τα εξής : 

α) Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα αναγράφονται τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με.Α. με σειρά ψήφων και

β) Κατάσταση ψηφισάντων μελών.

2. Στις εκλογές παρευρίσκεται υποχρεωτικά δικηγόρος, ο οποίος συνυπογράφει και σφραγίζει το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και την κατάσταση των ψηφισάντων μελών.

3. Αναφορικά με τον αριθμό των αντιπροσώπων των Οργανώσεων μελών της Ε.Σ.Α.με.Α. βάση του καταστατικού της ΕΣΑμεΑ, σας επισημαίνουμε ότι:

-Σε κάθε πενήντα (50) ψηφίσαντες εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος

-Εάν το υπόλοιπο των ψηφισάντων είναι είκοσι πέντε (25) ή πάνω από είκοσι πέντε (25), προστίθεται ένας (1) αντιπρόσωπος

-Σωματείο με εικοσιένα (21) ή πάνω από εικοσιένα (21) και λιγότερο από πενήντα (50) ψηφίσαντα μέλη μετέχει με έναν (1) αντιπρόσωπο.


Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, βάσει του άρθρου 13 του Καταστατικού της Ε.Σ.Α.με.Α., έως τις 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 24.00 μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση υποψηφιότητας όσοι από τους Συνέδρους επιθυμούν να εκλεγούν στο Γενικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Σ.Α.μεΑ. Για αυτό το θέμα, μπορείτε να ανατρέξετε στα άρθρα 9, 11 και 13 του Καταστατικού της ΕΣΑμεΑ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail esaea@otenet.gr , στο φαξ 210.5238967 ή αυτοπροσώπως στη γραμματεία της ΕΣΑμεΑ (Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, 2ος όροφος, τηλ. 210-9949837).


Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                             

                                              
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ