Ανακοινώσεις

ΑΣΕΠ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

4/4/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΣΕΠ: Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - δικαιολογητικά για όσους εμπίπτουν στην κατηγορία της Αναπηρίας
 

Το ΑΣΕΠ δημοσιεύει το νεότερο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), με προσθήκες για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς ατόμων με αναπηρία, υποψήφιους για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Το Παράρτημα αυτό συνοδεύει κάθε προκήρυξη ορισμένου χρόνου στο εξής και αναφέρει τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. που απαιτούνται κάθε φορά από τους υποψήφιους. 

Το Παράρτημα επισυνάπτεται. Επίσης μπορείτε να το κατεβάσετε από τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ https://is.gd/z9aDt4 στα Παραρτήματα Ανακοινώσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Το Παράρτημα ΔΕΝ αποτελεί αίτηση ή κάτι παρεμφερές. Για κάθε θέση εργασίας υπάρχει η ανάλογη προκήρυξη, στην οποία το Παράρτημα επισυνάπτεται και ζητούνται τα ανάλογα δικαιολογητικά, πχ. συγκεκριμένα πτυχία.
 
 
Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ ΑΣΕΠ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ