Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΣΙΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΔ

21/7/2017


ΠΡΟΣ:   Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσίογλου

ΚΟΙΝ.:   Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θ. Φωτίου
          -        Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Πετρόπουλο
          -        Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Α. Νεφελούδη
          -        Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Δ. Καρέλλα
          -        Δ/κτή ΕΦΚΑ, κ. Α. Μπακαλέξη
          -        Υποδ/κτή ΕΦΚΑ, κ. Δ. Τσακίρη
          -        ΕΣΑμεΑ
          -        Φορείς μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ:  «Αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για άμεση παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας για την διατήρηση του θεσμού του εργοσήμου στους οικόσιτους απασχολούμενους των ΣΥΔ»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Εγκεφαλική Παράλυση, Σύνδρομο Down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και των ανηλίκων ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία, μέσω των Συλλόγων των γονέων και των οικογενειών των ατόμων αυτών και τα μέλη της πανελλαδικά, είναι περισσότεροι από 200 Σύλλογοι-Σωματεία.

Εμείς, οι γονείς των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και οι οικογένειές μας, έχουμε επωμισθεί την ευθύνη που είχε και έχει η πολιτεία έναντι των παιδιών μας-ατόμων με αναπηρίες και δεν την έχει ικανοποιήσει διαχρονικά, μέχρι και σήμερα, και έχουμε δημιουργήσει μέσω των Συλλόγων-μελών μας (στο σύνολό τους είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας) δομές Διημέρευσης, Ημερήσιας Φροντίδας, Οικοτροφεία, αλλά και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Στο σύνολό τους οι δομές αυτές, παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εντός της κοινότητας, στοχεύουν στην δικαιωματική και ολιστική προσέγγιση της αναπηρίας των παιδιών μας και δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχουν δομές σε προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.

Εν προκειμένω και αναφορικά με τις ΣΥΔ, ένα θεσμό που με πολύ αγώνα καταφέραμε να λειτουργήσει στην χώρα μας (ως απάντηση στην ασυλοποίηση των παιδιών μας, αλλά και του διαρκούς εφιάλτη μας για το μέλλον των παιδιών μας όταν εμείς βιολογικά δεν μπορούμε πλέον ή εκλείψουμε από τη ζωή), πέραν της αρχικής ενίσχυσης από το προηγούμενο ΕΣΠΑ για την ίδρυση και πρώτη λειτουργία τους, προ εξαετίας και πλέον, δεν έχουν τύχει καμίας απολύτως ενίσχυσης-επιχορήγησης-χρηματοδότησης ή όποιας άλλης βοήθειας από την πολιτεία (θυμίζουμε πως, ακόμα και αυτό το θεσμοθετημένο Ειδικό Νοσήλειο για τις ΣΥΔ από τον ΕΟΠΥΥ, ακόμα δεν έχει τύχει εφαρμογής…).

Επιπλέον, ακόμα και αυτός ο θεσμός του εργοσήμου για τις ΣΥΔ (άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν), το τελευταίο διάστημα, αποτελεί πλέον πρόβλημα για τις ΣΥΔ, λόγω ερμηνείας της εφαρμογής του από το ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ).

Οι ΣΥΔ, για την καλύτερη και σε εικοσιτετράωρη βάση υποστήριξη των ενοίκων-ατόμων με Νοητική Αναπηρία και άλλες συνοδές αναπηρίες, ένα βασικό μέλος της ομάδας των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές, είναι το «οικόσιτο προσωπικό» το οποίο ασφαλίζεται με εργόσημο. Το οικόσιτο προσωπικό φροντίζει την καθαριότητα, την ευταξία των Στεγών και τη ποιοτική διατροφή των ενοίκων, ενώ λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για τα άτομα που φιλοξενούνται στις ΣΥΔ, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας των ενοίκων και συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κυρία Υπουργέ,

Ο θεσμός του «εργοσήμου», δημιουργήθηκε για να δώσει λύσεις και έδωσε πραγματικά λύσεις σε πολλά προβλήματα (λειτουργικά, διοικητικά, πρακτικά, οικονομικά) που αντιμετώπισαν οι ΣΥΔ, όσο και η ίδια η πολιτεία, παρέχει προστασία από την ανασφάλιστη εργασία τόσο στην πολιτεία, όσο και στις λειτουργούσες ΣΥΔ κι εν γένει, είναι μία δοκιμασμένη, εύκολη, εύχρηστη και αποδοτική επιλογή με απτά και μετρήσιμα (ποιοτικά και ποσοτικά) αποτελέσματα συνεισφοράς στη οικονομική βιωσιμότητα των ΣΥΔ, όσο και στα έσοδα του τέως ΙΚΑ-νυν ΕΦΚΑ.

Πανομολογούμενο αίτημα όλων των γονεϊκών Συλλόγων που με τεράστιες θυσίες και απελπιστική μη βοήθεια από την πολιτεία, λειτουργούν ΣΥΔ, είναι να συνεχίσει να ισχύει το ισχύον καθεστώς του εργοσήμου για τους απασχολούμενους ως «οικόσιτο προσωπικό» στις ΣΥΔ.

Οποιαδήποτε αλλαγή θα επηρεάσει αρνητικά την ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα των παιδιών μας - ατόμων με Νοητική Αναπηρία και συνοδές αναπηρίες που διαβιούν σε ΣΥΔ.

Κυρία Υπουργέ,

Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας και την επίλυση αυτού του τόσο σοβαρού θέματος του εργοσήμου για τις ΣΥΔ και αναμένουμε την ενημέρωση της Ομοσπονδίας.
 
 
 
 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                           

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ