Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

8/11/2017ΠΡΟΣ:
  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσιόγλου

 

ΚΟΙΝ.: -Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Πετρόπουλο

              -Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Α. Νεφελούδη

              -Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Α. Μπακαλέξη

              -ΕΣΑμεΑ

              -ΠΑ.ΣΕΣΠΑ-ΟΤΕ

              -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα εξαίρεσης εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν.4387/2016, που αφορά στο ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, σε συνταξιούχους γονείς που προστατεύουν παιδιά με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω»

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, είναι το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Εγκεφαλική Παράλυση, Σύνδρομο Down, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και των ανηλίκων ατόμων με κάθε μορφής αναπηρία, μέσω των Συλλόγων των γονέων και των οικογενειών των ατόμων αυτών και τα μέλη της πανελλαδικά, είναι περισσότεροι από 200 Σύλλογοι-Σωματεία.

Με την παρούσα επιστολή σας επισημαίνουμε ότι η οριζόντια εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν.4387/2016 που αφορά στο ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη του νομοθέτη εξαίρεσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έχει δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίες είναι εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής λιτότητας. Τονίζουμε ότι οι οικογένειες που προστατεύουν άτομα με βαριά αναπηρία αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες και οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, αφού το κόστος διαβίωσης εκτινάσσεται από τις αυξημένες ανάγκες που απορρέουν από την φροντίδα του τέκνου με βαριά αναπηρία. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του ανώτατου ορίου αναιρεί και εξαλείφει οποιοδήποτε όφελος παρείχαν προγενέστερες νομοθετικές διατάξεις στους συνταξιούχους γονείς ατόμων με βαριά αναπηρία όπου προβλέπονταν η εξαίρεσή τους από τις μειώσεις των συντάξεων των γονέων αυτών.    

Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, με ποσοστό 67% και άνω απ’όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν. 4387/2016 και αφορούν στο ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η θέσπιση και εφαρμογή των νέων, ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του ίδιου Νόμου.

Επιπλέον, σε όσα θεσμοθετηθούν σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής του άρθρου 11, θα πρέπει για τους γονείς ΑμεΑ να θεσμοθετηθούν ανάλογες διατάξεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και θα προβλέπουν, σε περίπτωση που οι επανυπολογισμένες συντάξεις υπολείπονται των καταβαλλόμενων, τη χορήγηση προσωπικής διαφοράς, η οποία δεν θα εξαλείφεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 2β του Ν.4387/2016, αλλά θα ακολουθεί τη σύνταξη για όσο διάστημα το ανάπηρο τέκνο βρίσκεται εν ζωή. 

 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας επ΄αυτών.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                    

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ