Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΑΕ - 54 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ & 27 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑμεΑ

24/11/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Γ/2017 για την ΑΔΑΕ, 54 θέσεις για ΑμεΑ, 27 για συγγενείς ΑμεΑ


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ