Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η΄/ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΠΠΑ & ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ 133 ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΠ'ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΚΡΙΣΗΣ

16/1/2018ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης,
               κ. Ε. Αχτσιόγλου

ΚΟΙΝ.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης για άμεση έκδοση υπουργικών αποφάσεων ή/και εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή του νέου ΕΠΠΠΑ και του πίνακα των 133 παθήσεων επ’ αόριστον κρίσης»


Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Στις 29 Δεκεμβρίου 2017 με την ΚΥΑ Αριθμ. Φ. 80000/45219/1864 (ΦΕΚ Β’4591), δημοσιεύθηκε ο νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ) και δέκα ημέρες μετά, στις 8 Ιανουαρίου 2018, με την Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 (ΦΕΚ Β’7) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, κ. Α. Πετρόπουλου, δημοσιεύθηκε ο νέος πίνακας με τις παθήσεις των οποίων η κρίση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές έχει αόριστη διάρκεια, λόγω του είδους και της βαρύτητας των παθήσεων αυτών.

Τόσο ο νέος ΕΠΠΠΑ όσο και ο νέος επικαιροποιημένος πίνακας με τις 133 παθήσεις που η κρίση τους από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές είναι επ’ αόριστον, αποτελούν μία σημαντική εξέλιξη στη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης της αναπηρίας που η ΕΣΑμεΑ, το αναπηρικό κίνημα στη χώρα μας, σημαντικό μέρος του οποίου αποτελεί η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με τους φορείς-μέλη της, αγωνιζόμαστε διαχρονικά για να βελτιωθεί και να καταστεί ένα αντικειμενικό σύστημα εκτίμησης και πιστοποίησης της αναπηρίας των παιδιών μας-ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και δεν θα ταλαιπωρεί ή/και τιμωρεί τα άτομα με αναπηρίες.

Παρά τη συμμετοχή της ΕΣΑμεΑ δια εκπροσώπου στην επιστημονική επιτροπή που επικαιροποίησε και συνέταξε τόσο τον ΕΠΠΠΑ, όσο και τον πίνακα με τις 133 παθήσεις που η κρίση τους είναι επ’ αόριστον (εφ’ όρου ζωής των κρινόμενων ατόμων), παρά τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις μας ως ΠΟΣΓΚΑμεΑ που καταθέσαμε στην επιστημονική επιτροπή δια της ΕΣΑμεΑ με την αριθμ. πρωτοκ.696/14-07-2017 επιστολή μας, διαπιστώνουμε ότι με την τελική τους μορφή οι δύο υπουργικές αποφάσεις, δημιουργούν μία σειρά αδικιών και προϋποθέσεων περαιτέρω ταλαιπωρίας για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία (νοητική υστέρηση), Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Rett, Σύνδρομο Prader Willi.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Στον νέο ΕΠΠΠΑ, δεν γίνεται ΚΑΜΙΑ απολύτως αναφορά στον προσδιορισμό ποσοστών αναπηρίας σε τρία πολύ γνωστά σύνδρομα που αφορούν ένα σημαντικότατο πληθυσμό στη χώρα μας, κι αυτά είναι  το Σύνδρομο Down, το Σύνδρομο Rett και το Σύνδρομο Prader Willi.

2.Στην ΥΑ αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 με ΦΕΚ Β’7 (ο πίνακας με τις 133 παθήσεις που η κρίση τους είναι επ’ αόριστον), δεν περιλαμβάνονται το Σύνδρομο Down, το Σύνδρομο Rett και το Σύνδρομο Prader Willi, στις παθήσεις που επιφέρουν μόνιμη και βαριά πολλαπλή αναπηρία.

3.Δεδομένου ότι, τόσο στην ΚΥΑ αριθμ. Φ. 80000/45219/1864 με ΦΕΚ Β’4591 (ο νέος ΕΠΠΑ), όσο και στην ΥΑ αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 με ΦΕΚ Β’7 (ο πίνακας με τις 133 παθήσεις που η κρίση τους είναι επ’ αόριστον) και βάσει αφενός της ονοματολογίας αναπηριών και παθήσεων (λ.χ. Εγκεφαλική Παράλυση), αφετέρου της πρόσθετης ενδιάμεσης κατηγοριοποίησης ποσοστών στη Νοητική Αναπηρία (νοητική υστέρηση), είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα κατά την αρχική αίτηση κι απόδοση προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας των δικαιούχων που θα εξετασθούν από τα ΚΕΠΑ με τις δύο αυτές αποφάσεις (ΕΠΠΠΑ και πίνακας 133 παθήσεων).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις κι επισημάνσεις μας, καθώς και με τη ρητή δημόσια δέσμευση της κυβέρνησης «περί μη περικοπής των αναπηρικών επιδομάτων» και περί «μη αλλαγής των όρων προϋπόθεσης για τη χορήγηση αναπηρικών επιδομάτων», όπως αυτή έχει εκφραστεί και από τον Πρωθυπουργό και από εσάς, αλλά και πολλάκις και από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κ. Θ. Φωτίου (με τελευταία αυτή που εμφατικά διατυπώθηκε κατά την ακρόαση φορέων στα πλαίσια της συζήτησης του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές του κοινοβουλίου την 11/1/2018 κι έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής), για την αποφυγή της «γνωστής ελληνικής γραφειοκρατίας», αλλά και για την αποφυγή ταλαιπωρίας τόσο των κρινόμενων ατόμων με αναπηρίες, των οικογενειών τους, αλλά και εργαζομένων των δημόσιων υπηρεσιών που μετέχουν της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας και αυτών της εξέτασης αιτήσεων, δικαιολογητικών δικαιούχων και χορήγησης των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων (οικονομικών ενισχύσεων σε άτομα με αναπηρία), είναι

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ:

1.Η συμπλήρωση του πίνακα των 133 παθήσεων με τα Σύνδρομα Down, Rett και Prader Willi

2.Η άμεση έκδοση εγκυκλίου ή ΚΥΑ με την οποία να εναρμονίζεται η ορολογία, η ονοματολογία και η περιγραφή των περιπτώσεων των ατόμων με νοητική αναπηρία (νοητική υστέρηση) που δικαιούνται την χορήγηση προνοιακού αναπηρικού επιδόματος (οικονομικής ενίσχυσης) και αναφέρονται στην ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων ατόμων» και αριθμ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 ΦΕΚ Β’964), με την ονοματολογία, ορολογία και περιγραφή που πλέον ισχύει βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Φ. 80000/45219/1864 με ΦΕΚ Β’4591 (νέος ΕΠΠΑ), όσο και της ΥΑ αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1 με ΦΕΚ Β’7 (πίνακας με τις 133 παθήσεις που η κρίση τους είναι επ’ αόριστον) και αφού ληφθεί υπόψιν ότι η «Σοβαρή Νοητική Υστέρηση» και η «Βαριά Νοητική Υστέρηση» είναι η πιο βαριά μορφή νοητικής αναπηρίας, με τις εξίσου εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες και επιπλέον κόστη κάλυψής τους για τα άτομα αυτά, αλλά και για τις οικογένειες που έχουμε παιδιά στη φροντίδα μας με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση.


Κυρία Υπουργέ,

Είναι γεγονός πως τα δύο αυτά νομοθετήματα (ο νέος ΕΠΠΠΑ και ο πίνακας με τις 133 παθήσεις που κρίνονται επ’ αόριστον) είναι δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις στην κατεύθυνση επικαιροποίησης, εκσυγχρονισμού, αντικειμενικότητας και βελτιστοποίησης του υφιστάμενου πλαισίου πιστοποίησης της αναπηρίας στη χώρα μας που αποτελούσε και αποτελεί το σημαντικότερο μέρος της προμετωπίδας των διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος, όμως οι ανωτέρω προτεινόμενες προσθήκες, βελτιώσεις (καθώς και άλλες που θα προκύψουν συν τω χρόνω), είναι απολύτως απαραίτητες να υλοποιηθούν, ώστε να συμπληρώσουν και να βελτιώσουν αντικειμενικά και ουσιαστικά το υφιστάμενο σύστημα και την υφιστάμενη διαδικασία, προς όφελος των παιδιών μας - πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών μας.

Για όλα τα παραπάνω, ζητούμε και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας με την έκδοση των ως άνω απαραίτητων εγκυκλίων ή/και υπουργικών αποφάσεων και παρακαλούμε για την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                           

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

-Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, κ. Θ. Φωτίου
-Υφυπουργό Εργασίας, κ. Α. Πετρόπουλο
-Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δ. Καρέλλα
-Γενική Δ/ντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Δεδούλη
-Δ/ντρια Δ/νσης Πολιτικών ΑμεΑ, κ. Π. Μάνου
-ΕΣΑμεΑ
-Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ