Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΩ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

23/2/2018
ΠΡΟΣ : Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
                 κ. Γ. Σταθάκη

ΚΟΙΝ.: -ΕΣΑμεΑ
             -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Θέμα: «Αίτημα άμεσης παρέμβασης για αποκατάσταση της άδικης απόρριψης αιτημάτων γονέων ατόμων με βαριά αναπηρία για χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ενώ πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.»

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), αποτελεί το δευτεροβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων- Κηδεμόνων ανά την Ελλάδα και στοχεύει στη διεκδίκηση και προστασία των Δικαιωμάτων τους.

Σας γνωρίζουμε ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έγινε αποδέκτης παραπόνων-καταγγελιών αλλά και της δικαιολογημένης αγανάκτησης πολλών γονέων που προστατεύουν άτομα με αναπηρία και αφορά στην απόρριψη της αίτησής τους για χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), παρότι πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί με την τελευταία τροποποίηση της  υπ’αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα στο ΦΕΚ Β΄ 242/1-2-2018.

Σας επισημαίνουμε ότι οι γονείς ατόμων με αναπηρία εντάσσονται στους δικαιούχους όπου το νοικοκυριό στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο με αναπηρία 67% και άνω και παρότι πληρούν σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις δεν γίνεται αποδεκτή η αίτησής τους, από το ειδικό πρόγραμμα της ΗΔΙΚΑ, με την αιτιολογία ότι το άτομο με αναπηρία είναι φιλοξενούμενο.

Είναι αντιληπτό ότι δημιουργείται ένα κενό για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων απ’όσα ορίζονται στη νέα νομοθεσία, καθώς όταν ένα νοικοκυριό προστατεύει ένα άτομο με βαριά αναπηρία, του οποίου η ιδιότητα -σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- προκύπτει από τους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εκείνο όπως είναι φυσιολογικό εμφανίζεται ως φιλοξενούμενο από τον φορολογούμενο που τον βαρύνει. Ενώ λοιπόν ως προστατευόμενο άτομο με βαριά αναπηρία του δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο επειδή παράλληλα φιλοξενείται (κατάσταση η οποία απορρέει από τη σοβαρότητα της αναπηρίας του και της μη δικαιοπρακτικής του ικανότητας) του αφαιρείται αυτό το δικαίωμα, γεγονός που αποτελεί αδικία σε βάρος της συγκεκριμένης ευπαθούς ομάδας πολιτών.     

Επίσης, δυστυχώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο στα εισοδηματικά κριτήρια να συνυπολογίζεται και το αναπηρικό επίδομα του τέκνου τους κάτι που αποτελεί άνιση μεταχείριση, αφού το αναπηρικό επίδομα δεν αποτελεί εισόδημα, αλλά δίδεται από την Πολιτεία για την κάλυψη και αντιμετώπιση των επιπλέον αναγκών που απορρέουν από τη βαρύτητα της υγείας του ατόμου με αναπηρία.    

Τονίζουμε ότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής λιτότητας οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν γίνει δυσμενέστερες ιδίως για τις οικογένειες που προστατεύουν παιδιά με αναπηρία, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο, με αποτέλεσμα να είναι οι πλέον ευάλωτες και οικονομικά ασθενέστερες, αφού το κόστος διαβίωσης για τη συγκεκριμένη οικογένεια πολλαπλασιάζεται από τις αυξημένες ανάγκες φροντίδας και υποστήριξης που προκύπτουν από την κατάσταση υγείας του μέλους με αναπηρία.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, με σκοπό την άμεση διευθέτηση-επίλυση αυτού του τόσου σοβαρού ζητήματος, που αφαιρεί άδικα το δικαίωμα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου στα άτομα με βαριά αναπηρία και στις οικογένειές τους. Ένα δικαίωμα που ήδη έχει περιοριστεί με τα νέα κριτήρια και παρέχεται υποδεέστερη προστασία στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους ακόμη και από όσα όριζε η προγενέστερη διάταξη, γεγονός που έχει ήδη επισημανθεί από το αναπηρικό κίνημα και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει σύντομα τροποποίηση και αλλαγή των κριτηρίων, με σκοπό την παροχή πρόσθετης προστασίας προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ώστε κανένα άτομο με αναπηρία να μη τεθεί εκτός του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.


Αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, καθώς και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας σχετικά με το θέμα αυτό.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                          

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ