Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 2016 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

23/2/2018


ΠΡΟΣ: Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ που λειτουργούν ΣΥΔ  

             

ΚΟΙΝ.:-Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σ. Μπερσίμη
            -Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κ. Θ. Ρηγάτο
            -Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ, κ Γ. Μπαθρέλλο
            -Δ/νση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ, κα Α. Γιαννακού
            -ΕΣΑμεΑ (υπ όψιν Αντιπροέδρου ΕΣΑμεΑ & μέλους ΔΣ ΕΟΠΥΥ, κ. Γ.Λεοντόπουλου)
            -Μέλη Ε.Ε. και Γ.Σ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Θέμα: «Ενημέρωση για τη διαδικασία εκκαθάρισης και αποπληρωμής του Ειδικού Νοσηλείου-Τροφείου των ΣΥΔ, που αφορά στα αναδρομικά του 2016, από τον ΕΟΠΥΥ»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 22/02/2018, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη συνάντηση αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τον Πρόεδρο και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΟΠΥΥ, στα γραφεία της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, για τον καθορισμό και την επίσπευση της διαδικασίας καταβολής του οφειλόμενου Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου των ΣΥΔ για το έτος 2016 (όπως ορίζει ο Νόμος), από τον ΕΟΠΥΥ.

Μετά από συζήτηση και ανάλυση των δεδομένων, συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και το οποίο προβλέπει: 

     I.  Έως τα μέσα Μαρτίου να έχει οριστικοποιηθεί η διαδικασία και να αρχίσει από την πλευρά των ΣΥΔ, η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

    II.  Ολοκλήρωση της διαδικασίας και αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των αναδρομικών του 2016 των ΣΥΔ εντός διμήνου.

   III.  Διαρκή επαφή με τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.


Τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετική με την αποπληρωμή των αναδρομικών νοσηλείων τροφείων του έτους 2016 για τις ΣΥΔ, θα ορισθούν με σχετική εγκύκλιο και σχετική ανακοίνωση που θα εκδώσει ο ΕΟΠΥΥ.


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ με συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσει τις προσπάθειες μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών και θα σας ενημερώνει για κάθε κίνηση και κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
       

                                   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ