Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΔ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΑμεΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 ΤΟΥ Ν.4316/2014

20/4/2018


ΠΡΟΣ: Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου

ΚΟΙΝ.: -Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτριο Καρέλλα
             -Γενική Δ/ντρια Πρόνοιας, κ. Α. Αναγνώστου-Δεδούλη
             -Δ/ντρια Πολιτικών ΑμεΑ, κα Π. Μάνου
             -ΕΣΑμεΑ
             -Φορείς- Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΘΕΜΑ: «Αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την άμεση εφαρμογή και καταβολή του Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου στις ΣΥΔ για  τα ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4316/2014»


Αξιότιμη  Κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.


Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4316/2014(ΦΕΚ Α΄ 270/24-12-2014), η ελληνική Πολιτεία, έχει την υποχρέωση καταβολής του Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου για διαμένοντα Άτομα με Αναπηρία σε ΣΥΔ ως εξής:

Α) Για τους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΠΥ, το ειδικό Νοσήλιο- Τροφείο καταβάλλεται από τον ΕΟΠΠΥ (το ύψος του Ειδικού Νοσηλίου -Τροφείου είναι 40 ευρώ ή 70 ευρώ ανάλογα με την βαρύτητα της αναπηρίας που έχει το άτομο που διαμένει στη ΣΥΔ και ήδη έχει αρχίσει η  καταβολή του από τον ΕΟΠΠΥ),

Β) Για τα διαμένοντα Άτομα με Αναπηρία σε ΣΥΔ, τα οποία είναι ασφαλισμένα σε  ασφαλιστικά Ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΠΥ, το ύψος του Ειδικού Νοσηλίου-Τροφείου καταβάλλεται από τα ίδια τα ασφαλιστικά Ταμεία στις ΣΥΔ,

Γ) Για τα ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία που διαμένουν σε ΣΥΔ, το ημερήσιο Εδικό Νοσήλιο- Τροφείο των 40 ή 70 ευρώ καταβάλλεται από την Πρόνοια του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δεδομένου ότι ο θεσμός των ΣΥΔ είναι μέχρι στιγμής η πιο αξιόπιστη απάντηση και λύση για τον αποϊδρυματισμό και τη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινότητα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που η χώρα μας με το Ν.4074/2012 ενέταξε στο  Νομικό μας Πολιτισμό, αλλά και δεδομένου ότι οι ήδη λειτουργούσες ΣΥΔ που φιλοξενούν Άτομα με Αναπηρία σε συνθήκες δικαιωματικά αξιοπρεπούς διαβίωσης και υποστήριξης, δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τους και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε αυτές, εάν και για τα ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται δεν καταβάλλεται το θεσμοθετημένο Ειδικό Νοσήλιο -Τροφείο.


Κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ,

Τόσο θεσμικά, με την ιδιότητα της αρμόδιας Αναπληρώτριας Υπουργού για την Κοινωνική Αλληλεγγύη αλλά και προσωπικά, γνωρίζετε σε όλο του το εύρος τόσο το θεσμό των ΣΥΔ όσο και τη σπουδαιότητα της υποστηριζόμενης διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρίες στην κοινότητα ως αποτροπή του ιδρυματισμού τους αλλά και ως εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων να ζουν με αξιοπρέπεια στην κοινότητα δικαιωματικά και ισότιμα με τους υπόλοιπους πολίτες.

Είναι λοιπόν αδήριτη η ανάγκη άμεσης εφαρμογής του άρθρου 48 Ν.4316/2014 στο σύνολό του και συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω της οποίας το προβλεπόμενο ημερήσιο Ειδικό Νοσήλιο- Τροφείο για τις ΣΥΔ, των ανασφάλιστων Ατόμων με Αναπηρίες να καταβάλλεται από την Πρόνοια του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε πολύ όπως μεριμνήσετε άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και θεωρείται αυτονόητο ότι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ θέτει εαυτόν στη διάθεσή σας, αλλά και στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, προκειμένου άμεσα να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία,  όπως έγινε με τον ΕΟΠΠΥ για το Ειδικό Νοσήλιο-Τροφείο, που ήδη ξεκίνησε να καταβάλει ο Οργανισμός.

Με τη βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα, αναμένουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας καθώς και τον ορισμό συνάντησης εκπροσώπων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ μαζί σας, με τον Γ. Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. 

 

Με Εκτίμηση
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ