Ανακοινώσεις

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2018 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)

3/5/2018ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2018  ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ( ΕΚΑΒ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Στον κωδικό θέσης 308 ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρων στο Παράρτημα Αθηνών Τομέας ΕΚΑΒ Αθήνας προβλέπονται 3 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και άνω και 1 θέση για άτομο με αδερφό, σύζυγο, τέκνο με αναπηρία 67% ή και τέκνο ατόμου με αναπηρία 67% και άνω.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/5%CE%9A_2018/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%205%CE%9A%202018.pdf?lve

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ