Ανακοινώσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΑμεΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ

2/5/2018


Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) απέστειλε απάντηση στην υπ’αρ. 12/19-1-2018  επιστολή-αίτημα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για παρέμβαση και αντιμετώπιση της άδικης ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται οι γονείς ΑμεΑ κατά τη διάρκεια των τραπεζικών τους συναλλαγών, που αφορούν στις ανάγκες των ανάπηρων παιδιών τους.

 

Μας διευκρινίστηκε ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) δεν εμπλέκεται στις σχέσεις των τραπεζών μελών της με την πελατεία τους, ωστόσο απέστειλε την επιστολή μας στις τράπεζες μέλη της για ενημέρωσή τους. 
 
Επίσης, επισημάνθηκε ότι «μετά την υπ’αριθ. 345/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, έχουν τεθεί σοβαρά εμπόδια για την τήρηση κοινού λογαριασμού με πρόσωπο που έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση οποιαδήποτε μορφής.
 
Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η θέση σε δικαστική συμπαράσταση επιφέρει τη λύση της σύμβασης κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό αναφορικά με τον υποβληθέντα σε δικαστική συμπαράσταση και συνεχίζεται κανονικά με τους λοιπούς συνδικαιούχους και την τράπεζα. Η έντονη προσωπική φύση της σύμβασης κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό δεν επιτρέπει τη συνέχιση της κατάθεσης με τους λοιπούς συνδικαιούχους και το δικαστικό συμπαραστάτη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία όλων των μερών για την υποκατάσταση.
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η απλούστερη λύση φαίνεται να είναι η διαχείριση ατομικού λογαριασμού του συμπαραστατουμένου από τον δικαστικό συμπαραστάτη, σύμφωνα με τους όρους της δικαστικής απόφασης με την οποία αποφασίστηκε η δικαστική συμπαράσταση».    

 


Δείτε παρακάτω τη σχετική απάντηση :

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΤΕ
 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ