Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑμεΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

19/1/2018ΠΡΟΣ:
Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 

ΚΟΙΝ.:-ΕΣΑμεΑ

            -Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της άδικης ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται οι γονείς-κηδεμόνες των Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες κατά τη διάρκεια των τραπεζικών τους συναλλαγών, που αφορούν στις ανάγκες των ανάπηρων παιδιών τους.»

 

 

Αξιότιμες/οι  Κυρίες/Κύριοι,

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), αποτελεί το δευτεροβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων- Κηδεμόνων ανά την Ελλάδα και στοχεύει στη διεκδίκηση και προστασία των Δικαιωμάτων τους.

 

Με την παρούσα επανερχόμαστε -καθώς η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συνεχίζει να γίνεται αποδέκτης παραπόνων από όλη την Ελλάδα- σ’ένα θέμα που ταλαιπωρεί άδικα και δυσχεραίνει τους γονείς που έχουν στην φροντίδα τους άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και έχουν οριστεί, με δικαστική απόφαση, δικαστικοί συμπαραστάτες (σε καθεστώς πλήρης δικαστικής συμπαράστασης) και αφορά στα εμπόδια και στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν για τη διενέργεια απλών τραπεζικών συναλλαγών που προκύπτουν από τις ανάγκες των ανάπηρων τέκνων τους.

 

Σας επισημαίνουμε ότι κατά κόρον, καταστήματα δύο μεγάλων συστημικών Τραπεζών στο Βόλο, αρνούνται να εξυπηρετούν γονείς-κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία που νομίμως εμφανίζονται ως συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών των ανάπηρων τέκνων τους και για ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία του τέκνου τους, αγνοώντας επιδεικτικά τη δικαστική απόφαση που τους ορίζει ως δικαστικούς συμπαραστάτες και γενικότερα την έννοια του δικαστικού συμπαραστάτη που ο νομικός μας πολιτισμός έχει θεσπίσει (σύμφωνα με τα άρθρα 1666 έως 1688 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 του Ν.2447/96). Τονίζουμε ότι ένα άτομο υποβάλλεται σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης όταν είναι ανίκανο για δικαιοπραξία, δεν μπορεί δηλαδή να επιχειρήσει καμία δικαιοπραξία και ο δικαστικός συμπαραστάτης του είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπός του και ενεργεί αντ’αυτού.  

 

Παρ’όλα αυτά, αρκετοί υπάλληλοι αρνούνται να εκτελέσουν τις συναλλαγές που αφορούν κοινούς λογαριασμούς του ατόμου με αναπηρία και του δικαστικού συμπαραστάτη έχοντας πολλές φορές παράλογες απαιτήσεις με το να μετατραπεί ο κοινός λογαριασμός σε ατομικό για το άτομο με αναπηρία, αφαιρώντας το δικαίωμα του γονέα, ως δικαστικού συμπαραστάτη, να είναι συνδικαιούχος και διαχειριστής, χωρίς να δίνουν καμία σαφή εξήγηση και να γνωστοποιούν, ως οφείλουν, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ακολουθούν τη δεδομένη πρακτική.

 

Ως εκ τούτου, το ερώτημα που τίθεται διαρκώς από εμάς τους γονείς ατόμων με Νοητική αναπηρία είναι: «ποιά η ερμηνεία και η έννοια της δικαστικής συμπαράστασης, εκτός από της εκπροσώπησης και της ανάληψης ευθύνης για τις πράξεις του ατόμου με αναπηρία εκ μέρους του δικαστικού συμπαραστάτη του;» αλλά και «βάσει ποιών διατάξεων του Συντάγματος ή του Νόμου, τα καταστήματα των Τραπεζών καταργούν και υποκαθιστούν διατάξεις του Αστικού Κώδικα;»

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ καταγγέλλει την πολιτική που ακολουθούν οι περισσότερες Τράπεζες απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να αυτό-εκπροσωπηθούν, αλλά κυρίως και απέναντι στους γονείς των ατόμων αυτών, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται αποδέκτες παράλογων απαιτήσεων, με ανάρμοστες συμπεριφορές και δεχόμενοι προσβολές κατά της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους ενώπιον και των υπόλοιπων πελατών (έχουν ήδη απευθυνθεί καταγγελίες από γονείς σε διοικήσεις Τραπεζών).   

 

Για το λόγο αυτό η ΠΟΣΓΚΑμεΑ καλεί την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την άμεση παρέμβασή της, προκειμένου να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος προς όλα τα καταστήματα των Ελληνικών Τραπεζών, όπου θα εξηγείται η έννοια του δικαστικού συμπαραστάτη για Άτομα με Αναπηρία και θα καθορίζεται ένας σαφής και ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των τραπεζικών συναλλαγών για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, με σκοπό να σταματήσει κάθε παρερμηνεία από τους τραπεζικούς υπαλλήλους και κάθε διακριτή μεταχείριση και ταλαιπωρία σε βάρος της ευαίσθητης αυτής κοινωνικής ομάδας των Ατόμων με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και των οικογενειών τους και εφόσον υφίσταται σχετική νομοθεσία που δεν έχουμε υπόψη μας, να μας την γνωστοποιήσετε, προκειμένου να ενημερωθούν οι γονεϊκοί Σύλλογοι και οι γονείς μέλη μας (περισσότερα από 200 Σωματεία Πανελλαδικά).

 

Αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά σας, καθώς και την ενημέρωση σας Ομοσπονδίας σας επί των ενεργειών σας.         

 

 

 

Με εκτίμηση

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          

                                         

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ