Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ 2018

21/5/2018ΠΡΟΣ: Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δ. Καρέλλα

ΚΟΙΝ.: -Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα Θ. Φωτίου
             -Γενική Δ/ντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Α. Διακουμάκου 
             -Δ/ντή Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας κ. Α. Κοφινά
             -Δ/ντρια Πολιτικών ΑμεΑ, κα Π. Μάνου


ΘΕΜΑ: «Αίτημα ΠΟΣΓΚΑμεΑ άμεσης επίσπευσης όλων των απαραίτητων ενεργειών, με σκοπό την προκήρυξη και την ορθή οργάνωση λειτουργίας του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2018»


Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σε συνέχεια των υπ’αρ. 54/5-3-18 και 95/20-4-2018 επιστολών της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με τις άμεσες απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018, με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του, επανερχόμαστε με έντονη την ανησυχία καθώς πλησιάζουμε προς τα τέλη του Μαΐου και ακόμη δεν έχει εκδοθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 57 του Ν.4520/2018 για την ανάθεση υλοποίησης του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2018.

Παρακαλούμε πολύ όπως, άμεσα μεριμνήσετε για το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018, με άμεση προτεραιότητα στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα επιτρέψει την προκήρυξη του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2018, αφού υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι συμμετέχοντες ( της αγωνίας των οποίων γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες), γεγονός που απαιτεί αρκετό χρόνο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλή και ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος.    

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να δρομολογηθούν άμεσα οι ανωτέρω ενέργειες, αφού τα χρονικά περιθώρια στενεύουν (εν’όψει λήξης και του σχολικού έτους 2017-2018) δημιουργώντας πίεση και κίνδυνο για τον καλύτερο προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Π. ΑμεΑ 2018.


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την ενημέρωσή μας επί των ενεργειών σας.

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,    
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            

  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ