Ανακοινώσεις

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2018 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 15 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 7 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

8/6/2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2018 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 15 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ
7 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  εκατό πενήντα οκτώ (158)θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Στη συγκεκριμένη Προκήρυξη προβλέπονται 15 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και 7 θέσεις για άτομα που έχουν αδερφό τέκνο ή σύζυγο καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο :

Θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της 7Κ/2018 Προκήρυξης
 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ