Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ 2018

14/6/2018

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δ. Καρέλλα
 

ΚΟΙΝ.: -Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα Θ. Φωτίου

            -Γενική Δ/ντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Α. Διακουμάκου

            -Δ/ντή Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας κ. Α. Κοφινά

            -Δ/ντρια Πολιτικών ΑμεΑ, κα Π. Μάνου

            -Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετέχει στο Κ.Π. ΑμεΑ 2018

 

          

ΘΕΜΑ: «Αίτημα ΠΟΣΓΚΑμεΑ άμεσης επίσπευσης όλων των απαραίτητων ενεργειών και παροχή οδηγιών, με σκοπό την ορθή οργάνωση λειτουργίας του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ 2018»

 

 

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

 

 

Δεδομένου ότι ήδη η υποβολή αιτήσεων στους κατά τόπους Δήμους για τη συμμετοχή μαθητών και ηλικιωμένων στο Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018 έχει ξεκινήσει,

 

Δεδομένου ότι ήδη οι περισσότεροι από τους Δήμους, οι οποίοι λειτουργούν κατασκηνώσεις που θα υλοποιηθεί το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018 έχουν προγραμματίσει ημερομηνίες έναρξης και λήξης κατασκηνωτικών περιόδων και

 

Δεδομένου ότι για το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2018 δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση ανάθεσης της υλοποίησής του που μέχρι και πέρυσι (και σχεδόν τα τελευταία πενήντα χρόνια) ανατίθεται στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ, γεγονός που δεν νομιμοποιεί την ΠΟΣΓΚΑμεΑ στην παραλαβή αιτήσεων κατασκηνωτών, συνοδών και λοιπού προσωπικού που πιθανόν χρειαστεί στις κατασκηνώσεις, αλλά επίσης δεν νομιμοποιεί την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και στην κατανομή κατασκηνωτών και συνοδών σε κατασκηνωτικούς χώρους και περιόδους,

 

σας παρακαλούμε πολύ όπως ΑΜΕΣΑ έχουμε σχετικές οδηγίες αναφορικά με την παραλαβή αιτήσεων και την κατανομή τους, διότι τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

 

 

Γονείς, κατασκηνωτές, συνοδοί, αλλά και Ιδρύματα είναι σε αναστάτωση και αβεβαιότητα και είναι ορατός ο κίνδυνος την 1η Ιουλίου 2018 που ξεκινά η πρώτη κατασκήνωση που θα φιλοξενήσει κατασκηνωτές ΑμεΑ, ελλείψει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ανάθεσης Υλοποίησης του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ (όπως ορίζει το άρθρο 57 του Ν. 4520/2018), να χαθεί η εν λόγω κατασκηνωτική περίοδος, καταλήγοντας οι κατασκηνωτές ΑμεΑ να χάσουν το δικαίωμά τους στο αγαθό της αναψυχής και σε ότι άλλο τους προσφέρει το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.

 

 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι να τεθεί σε σοβαρότατο κίνδυνο η συνολικότερη υλοποίηση και λειτουργία του Κρατικού Κατασκηνωτικού Προγράμματος στο σύνολό του.

 

Κάνουμε έκκληση για ΑΜΕΣΗ έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, καθώς επίσης ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ μας δοθούν οδηγίες για τις απαραίτητες από πλευράς ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικές ενέργειες.

 

 

Τέλος ενημερώνουμε, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από την ιστοσελίδα μας, ότι έχουμε εκδώσει και δημοσιοποιήσει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους, καθώς και νέα έντυπα προσαρμοσμένα, σύμφωνα με όσα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός προσωπικών δεδομένων επιτάσσει, για κατασκηνωτές και συνοδούς, έτσι ώστε να έχουν προετοιμαστεί και συμπληρωθεί τα έντυπα αυτά από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την επίσημη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Ανάθεσης.        

 

 

 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                           

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ