Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ 2037/2018, ΤΕΥΧΟΣ Β΄, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

20/6/2018
ΠΡΟΣ: Φορείς - Μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Θέμα: «Ενημέρωση για τη δημοσίευση ΦΕΚ 2037/2018, τεύχος Β΄, που αφορά στην δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 5 Ιουνίου 2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2037, τεύχος Β΄, Κοινή Υπουργική Απόφαση 1686/5-6-2018 (των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης-Υγείας) η οποία αναφέρεται στην δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η δημοσίευση της εν λόγω απόφασης αλλάζει τα δεδομένα, που ίσχυαν μέχρι σήμερα, σχετικά με την όλη διαδικασία και προσδιορίζει ότι οι Φορείς που δικαιούνται τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου είναι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το σχετικό ΦΕΚ για την πλήρη ενημέρωσή σας.
 
ΦΕΚ 2037/2018

 

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,   
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                            

                               ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΕπιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ