Ανακοινώσεις

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν. 4554/2018

18/9/2018Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 56 του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130/18-7-2018, Τεύχος Α΄) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις- Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας- Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία προβλέπεται η επέκταση χορήγησης του εξωϊδρυματικού επιδόματος στους πάσχοντες από ασθένειες που σύμφωνα με την υγειονομική κρίση επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις στις οποίες χορηγείται το εξωϊδρυματικό επίδομα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68/1981, Τεύχος Α΄).  


Δείτε παρακάτω αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ


Εγκύκλιος 41/12-9-2018

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ