Ανακοινώσεις

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 11 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

8/10/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 11 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ ΚΑΙ
5 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών)

Στη συγκεκριμένη Προκήρυξη προβλέπονται 11 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και 5 θέσεις για άτομα που έχουν αδερφό, τέκνο ή σύζυγο καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο :

Θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της 10Κ/2018 Προκήρυξης

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ