Ανακοινώσεις

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΩΝ ΩΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ-ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΔ

23/10/2018

ΠΡΟΣ:  Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΕΟΠΥΥ, κ. Γ. Μπαθρέλλο

ΚΟΙΝ.:  -Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ.  Πολάκη
              - Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ
              - Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ  κ. Π. Γεωργακόπουλο
              - Μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ, εκπρόσωπο ΕΣΑμεΑ κ. Γρ. Λεοντόπουλο
              - Φορείς- Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ 
              - ΣΥΔ  

ΘΕΜΑ: «Άμεση αποπληρωμή εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ των οφειλόμενων από το 2016 Ειδικών     Νοσήλιων-Τροφείων των ΣΥΔ»


Αξιότιμε Κύριε Μπαθρέλλο,

Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ υμών, της κας Σφακιανάκη και του Γενικού και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (κο Σπηλιόπουλο και κο Κασίμη) και συγκεκριμένα αναφορικά με το θέμα των αναδρομικών Ειδικών Νοσηλίων-Τροφείων ΣΥΔ για τα άτομα που διαμένουν σε αυτές από 1/1/2016 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης κάθε ΣΥΔ με τον ΕΟΠΥΥ, παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που χρειάζεται να κατατεθούν ανά ΑΜΚΑ ασφαλισμένου που φιλοξενούνταν σε ΣΥΔ, για το διάστημα αυτό καθώς και για τη διαδικασία υποβολής που πρέπει να ακολουθηθεί για κάθε διαμένοντα σε ΣΥΔ, προκειμένου να υπάρξει η προβλεπόμενη αναλογούσα αποζημίωση ανά διαμένοντα για το χρονικό διάστημα αυτό.

Υπογραμμίζουμε δε ότι η διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης από τον ΕΟΠΥΥ των Ειδικών Νοσηλίων-Τροφείων στις ΣΥΔ, από την ημερομηνία που κάθε μία υπέγραψε σύμβαση με τον Οργανισμό, μέχρι τώρα, είναι εντός των συμβατικών προθεσμιών και γίνεται με τακτικότητα χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παρακαλούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Οργανισμό (ΕΟΠΥΥ) προκειμένου επιτέλους να καλυφθεί το σημαντικό κενό που υπάρχει.

Η παράταση αυτής της εκκρεμότητας δημιουργεί αφενός μεν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΣΥΔ αφετέρου πλήττει την αξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ και της πολιτικής ηγεσίας, δεδομένου ότι υπήρχε εξ΄αρχής ρητή δέσμευση για την άμεση αποπληρωμή εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, του οφειλόμενου από το 2016 Ειδικό Νοσήλιο-Τροφείο για κάθε διαμένοντα σε ΣΥΔ, η οποία υπέγραψε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΥΜΒΑΙΟΣ              ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστροφή


15/11/2018 1:31:37 μμ