Ανακοινώσεις

ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

20/11/2018
ΠΡΟΣ: Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ


Θέμα: «Εκ νέου ενημέρωση για το διακανονισμό οφειλών φορέων-μελών ΠΟΣΓΚΑμεΑ»


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αρ. 149/15-5-2017 επιστολή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ σας ενημερώνουμε για την  επικαιροποιημένη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, στις 09/10/2018,  που αφορά στο διακανονισμό των οφειλών των φορέων-μελών της Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο του αποτελεσματικότερου τρόπου εξόφλησης των οφειλών των φορέων-μελών, αλλά και της εξασφάλισης της άρτιας υλοποίησης του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, που θα πραγματοποιηθεί (σύμφωνα με όσα ορίζει και το Καταστατικό της) στις 16 & 17 Μαρτίου 2019, στην Αθήνα, ομόφωνα αποφασίστηκε το εξής:
  • Ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών μέχρι σήμερα μπορεί να γίνει ως εξής : με καταβολή της συνδρομής του 2018 και οι υπόλοιπες οφειλές σε 10 δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης 100,00€), οι οποίες θα εξοφλούνται ετησίως μαζί με την τρέχουσα συνδρομή του έτους, αρχής γενομένης με τη συνδρομή του 2018.
Συνεπώς, παρακαλούνται όλοι οι φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ να φροντίσουν έγκαιρα για την τακτοποίηση των ταμειακών τους υποχρεώσεων προς την Ομοσπονδία, ενόψει και της πραγματοποίησης του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται να μην λησμονείται η εκλογή των αντιπροσώπων από τους φορείς που πραγματοποιούν ή πρόκειται να προβούν το επόμενο διάστημα σε αρχαιρεσίες (και σε κάθε περίπτωση έως τον Ιανουάριου 2019), σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 19 και 20 του καταστατικού της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η άμεση αποστολή όλων των δικαιολογητικών στην Ομοσπονδία.

Για το ποσό της οφειλής μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ταμία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ή με την γραμματεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, στο τηλέφωνο 210-5236501.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
 

 
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ
                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          

                                        

                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ               ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επιστροφή


13/12/2018 2:19:01 μμ