Δράση/Ενέργειες

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009

18/5/2009

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,  όλοι οι πολίτες που ζουν στη Ευρωπαϊκή ΄Ενωση  έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας τους.

Η πρόσβασή στην ενημέρωση και πληροφόρηση αποτελεί την θεμελιώδη προϋπόθεση στην άσκηση αυτού του δικαιώματος που επηρεάζει την ζωή του ατόμου αλλά και την ζωή αυτών που ζουν γύρω του.

Είναι γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, με τις υπάρχουσες δομές, ένας  μεγάλος αριθμός ατόμων που αντιμετωπίζει προβλήματα στην ανάγνωση, τη γραφή και κατανόηση δεν έχει πρόσβαση στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» με αποτέλεσμα να γίνεται παθητικός αποδέκτης των αποφάσεων που παίρνουν άλλοι γι` αυτόν. Στα άτομα αυτά συγκαταλέγονται πολλοί άνθρωποι  που έχουν Νοητική Αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες.

Μέσα από τους Πρότυπους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την «Εξίσωση των Ευκαιριών των Ατόμων με Αναπηρία» γίνεται έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να προβούν στην λήψη μέτρων που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν τα ΄Ατομα με Αναπηρία να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση.

 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ILSMH σε συνεργασία με τα μέλη της, μεταξύ αυτών και της Inclusion Europe στην οποία ανήκει η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, επινόησε  ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της «εύκολης και κατανοητής γλώσσας» έτσι ώστε μετατρέποντας κείμενα βιβλίων, ιστοσελίδων, εφημερίδων, οδηγιών κλπ. στην γλώσσα αυτή, να μπορούν να διαβαστούν από τα άτομα που έχουν στοιχειώδης γνώσεις γραφής και ανάγνωσης.

Στόχος του προγράμματος «εύκολη και κατανοητή γλώσσα» είναι να διαδοθεί σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση του αποκλεισμού μεγάλου μέρους του πληθυσμού της από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ συμμετέχοντας σ` αυτήν την προσπάθεια εξέδωσε ένα εγχειρίδιο που αφορά τις Ευρωεκλογές σε «εύκολη και κατανοητή γλώσσα» με στόχο να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους.                                                                                                                               
 
  
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την αποστολή του Εγχειριδίου σε εύκολη και κατανοή γλώσσα
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας
ή δείτε τις ιστοσελίδες:  

 
 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ