Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ: 50 κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

19/11/2009

  1. Να έρθουν σε επαφή με το Δήμο τους για να διαπιστώσουν αν έχει πιστοποιηθεί ότι έχει «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ». Αν όχι, να απευθυνθούν στη Νομαρχία τους για τον ίδιο λόγο.
  2. Εφόσον υπάρχει Διαχειριστική Επάρκεια, να συμβληθούν με το Δήμο ή τη Νομαρχία και να είναι έτοιμοι να υποβάλουν μέσω του Δήμου ή της Νομαρχίας –μόλις γίνει η προκήρυξη από την Περιφέρεια- εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ ο Σύλλογός μας θα είναι ο τελικός αποδέκτης και χρήστης της κατοικίας.

 

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες συμμετοχής:

    • Αν έχουν οικόπεδο δικό τους ή τους παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από το Δήμο ή τη Νομαρχία, θα υποβάλλουν μόλις εγκριθεί και σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη με όλα

 

 

    • τα σχέδια που είναι απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Όσοι διαθέτουν εκ των προτέρων τέτοια μελέτη, έχουν προτεραιότητα για τη χρηματοδότησή τους από τους υπολοίπους που θα συμμετέχουν.
    • Η δυνατότητα να βρουν προς αγορά μια κατοικία ή διαμέρισμα που να είναι προσβάσιμα και να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ Π3β/Φ.ΓΕΝ/γ.π.οικ. 3394 (ΦΕΚ 74/27-1-2007). Η κατοικία ή διαμέρισμα πρέπει να είναι μέσα σε πόλη ή χωριό κατά προτεραιότητα και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν πάλι με το Δήμο ή τη Νομαρχία εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια.
    • Η δυνατότητα να βρουν μια κατοικία ή διαμέρισμα που να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και μπορεί να νοικιασθεί για μακροχρόνιο διάστημα και να υποβάλουν πάλι με το Δήμο ή τη Νομαρχία εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια για χρηματοδότησή του.

 

Καλούνται λοιπόν όλοι οι φορείς-μέλη μας να ενεργοποιηθούν, για να μη χαθεί η ευκαιρία αυτή από κανένα μας! Εκτός της κατασκευής, προβλέπεται από τα ΕΣΠΑ και η παροχή των εξόδων λειτουργίας του συγκεκριμένου έργου για τα επόμενα δύο χρόνια. Έπειτα  θα πρέπει να μεριμνήσουν οι φορείς μας να υπογράψουν συμβάσεις με τα ασφαλιστικά Ταμεία των ΑμεΑ, στα οποία παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία ή λογοθεραπεία ή εργασιοθεραπεία κ.λ.π.) Π.Δ. 187/22-9-2005 ΦΕΚ 231/Α (Ειδικό Νοσήλειο). Η σύμπραξη με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους ή Νομαρχίες), μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3106/2003.

            Μετά την ανάληψη του έργου και για τη λειτουργία του, υπάρχει σχετικό εγχειρίδιο 22 σελίδων, που συνέταξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Λαγόπουλος και συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ως «μπούσουλας», τόσο για οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (το εγχειρίδιο είναι αναρτημένο και σ` αυτήν την ιστοσελίδα στην ενότητα Θέσεις/Προτάσεις/Πολιτικές της ΠΟΣΓΚΑμεΑ) . Υπάρχουν επίσης πρότυπα σχέδια από τετρα-κατοικία που χρησιμοποιήθηκε στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Μέτρο 3.2 και υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που διέθεσε ο Πρόεδρός μας και μπορείτε να κάνετε φωτοτυπίες για χρήση ή ενημέρωσή σας, μια και περιέχουν λύσεις που εγκρίθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκήρυξε πρώτη στις 7/9/2009 τη χρηματοδότηση για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

            Πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα  του ΕΣΠΑ στην ιστοσελίδα www.espa.gr (Προσκλήσεις-Προκηρύξεις/ Φορείς), τομέας ενδιαφέροντος Υγεία και Πρόνοια.

            Κινηθείτε επειγόντως και δραστηριοποιηθείτε ταχύτατα για να μη φύγουν οι χρηματοδοτήσεις και πάνε σε άλλους φορείς, για παράδειγμα εκκλησίες που δικαιούνται επίσης τέτοια Προγράμματα. Αρπάξτε την ευκαιρία για να μη λέμε πια «τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς φύγουμε;». Συμμετέχετε όλοι μαζί, ώστε να μη γίνεται «Τίποτα για μας χωρίς ΕΜΑΣ»!!!

                                                                                                       ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

 

Επιστροφή


12/11/2018 12:35:06 μμ